Wygrana w Sądzie pracy - uzyskaliśmy odszkodowanie dla lekarza rezydenta zwolnionego z pracy

W dniu 7 stycznia 2021 roku, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał wyrok, uwzględniający apelację skierowaną przez radcę prawnego Annę Piotrowską-Musioł oraz adwokata Paulinę Kozłowską w imieniu lekarza…

Więcej
Artykuł adwokat Anety Fornalik w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis” dotyczący swobody prowadzenia działalności gospodarczej

W dniu 7 stycznia 2021 roku Serwis Informacji Prawnej „Legalis” opublikował ogólnodostępny artykuł (tzw. n.ius) adwokat Anety Fornalik z zakresie Prawa gospodarczego: „Rozporządzenie covidowe ograniczające…

Więcej
„Praca zdalna w kraju w związku z COVID-19 a rezydencja podatkowa” – artykuł doradcy podatkowego Iwony Jacieczko w „Kwartalniku Doradca Podatkowy”

Wydawany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych „Kwartalnik Doradca Podatkowy”, w numerze 4/2020, zamieścił artykuł doradcy podatkowego Iwony Jacieczko, zatytułowany „Praca zdalna w kraju w związku z…

Więcej
Wszystkie aktualności

Wygrana w Urzędzie Celno-Skarbowym

28.12.2020

Dla naszego Klienta będącego podmiotem odbierającym w rozumieniu Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi wygraliśmy spór przed Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego.

Organ podatkowy w trakcie prowadzonej kontroli uznał, że podmiot odbierający podał w zgłoszeniu przewozu towarów dane niezgodne ze stanem faktycznym i wszczął postępowanie w celu nałożenia kary porządkowej w wysokości prawie 100.000,- złotych.

Wskazać należy, że  przepisy Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku określają zasady systemu monitorowania drogowego przewozu tzw. „towarów wrażliwych” oraz odpowiedzialności za naruszenie obowiązków związanych z tym przewozem. Za „towary wrażliwe” Ustawa uznaje m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.

Klienta przed Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego reprezentowała doradca podatkowy Iwona Jacieczko. Już na etapie prowadzonego przez organ podatkowy postępowania przychylono się do argumentacji pełnomocnika i odstąpiono od nałożenia kary porządkowej.

Pozostałe aktualności