Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła prawidłowość decyzji Zamawiającego

Wyrokiem z dnia 20 września 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Wykonawcy, tym samym potwierdzając prawidłowość decyzji Zamawiającego tj. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej…

Więcej
Artykuł mec. Wojciecha Piórkowskiego w „Monitorze Zamówień Publicznych”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu wrześniowym 2019 (nr 8) opublikował artykuł mec. Wojciecha Piórkowskiego — Dyrektora…

Więcej
Zamówienia publiczne Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości o łącznej wartości ponad 15 mln złotych z pozytywnym wynikiem kontroli Urzędu Marszałkowskiego

W dniu 26 sierpnia 2019 roku Wielkopolskie Muzeum Niepodległości otrzymało informację z Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 o zakończonej analizie…

Więcej
Wszystkie aktualności

Wystąpienie naszego prawnika na międzynarodowej konferencji w Irkucku

02.09.2019

W dniach od 21-28 sierpnia 2019 roku prawnik Honorata Konon, wzięła udział w XII Międzynarodowej Polsko-Rosyjskiej Letniej Szkole Prawno-Humanistycznej w Irkucku (Rosja), nad jeziorem Bajkał, której przewodnim tematem było: „Nie tylko prawo – instrumenty ochrony środowiska naturalnego”.

Honorata Konon, absolwentka Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Prawa i Administracji, wygłosiła w języku angielskim referat pod tytułem: Environmental protection issues on the example of the activities of the International Seabed Authority”. Honorata Konon przedstawiła zagadnienie związane z Prawem morza, poruszając problematykę prawnego uregulowania badań i eksploracji dna oceanów, prowadzonych w celu odszukania źródeł złóż minerałów oraz kwestię wpływu eksploatacji badanych obszarów na środowisko naturalne.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez trzy współpracujące uniwersytety, tj.: Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Państwowy Uniwersytet w Irkucku – IGU (Rosja) oraz  Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu – SPbGU (Rosja). Podczas konferencji referaty wygłosili zarówno pracownicy naukowi uczelni, jak i doktoranci oraz studenci. Językami roboczymi konferencji były język rosyjski oraz język angielski. Wydarzenie to było okazją do zaprezentowania i porównania podejścia rosyjskiego i polskiego, dotyczącego kwestii ochrony środowiska naturalnego w obu krajach.

 

Pozostałe aktualności