Komentarz adwokat Anety Fornalik w artykule „Rodziny wielopokoleniowe dobite opłatami za śmieci. Ulga nie dla nich” na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Samorząd i Administracja”  opublikował w dniu 19 stycznia 2022 roku artykuł „Rodziny wielopokoleniowe dobite opłatami za śmieci. Ulga nie dla nich”, w którym został…

Więcej
Radca prawny Joanna Zielińska, adwokat Anna Marciniak oraz adwokat Paulina Kozłowska ukończyły szkolenie „Mediacje Sądowe i Pozasądowe”

Miło nam poinformować, że radca prawny Joanna Zielińska, adwokat Anna Marciniak oraz adwokat Paulina Kozłowska ukończyły szkolenie zatytułowane „Mediacje Sądowe i Pozasądowe”, prowadzone przez specjalistów…

Więcej
Kancelaria wzięła udział w I Wielkopolskiej Konferencji Praw Pacjenta

W dniach 11-12 stycznia 2021 roku, w Poznaniu odbyła się I Wielkopolska Konferencja Praw Pacjenta, zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Lekarską, przy wsparciu Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Podczas…

Więcej
Wszystkie aktualności

Zasada zaufania do przedsiębiorcy zdecydowała o wygranej z organem podatkowym

05.01.2022

W 2016 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął kontrolę podatkową w sprawie prawidłowości rozliczeń w podatku VAT wobec naszego Klienta-Przedsiębiorcy prowadzącego działalność deweloperską. W toku kontroli organ I instancji zakwestionował prawo Podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktury zakupu wystawionej przez kontrahenta na rzecz Klienta z tytułu odpłatnego udostępnienia bazy danych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania organ I instancji dokonał ustaleń, z którymi nie zgodził się nasz Klient. Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie analizy zebranego materiału dowodowego, wydał niekorzystną dla Podatnika decyzję, odmawiając mu zwrotu podatku VAT.

Wskutek odwołania przygotowanego przez adwokata Krzysztofa Topolewskiego i Wojciecha Jankowskiego z Departamentu Podatkowego Kancelarii, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu uchylił decyzję organu I instancji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Naczelnik Urzędu Skarbowego przychylił się do argumentacji zawartej w odwołaniu, że warunkiem uprawniającym do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na gruncie VAT jest wykorzystywanie nabywanych towarów do czynności opodatkowanych. Nie można bowiem uzależniać tego prawa od wystąpienia innych kryteriów.

Rozpatrując ponownie niniejszą sprawę organ I instancji zdecydował się umorzyć postępowanie, kierując się w swych działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy.

Pozostałe aktualności