Zasady prawa podatkowego mają znaczenie! Wygrana w sporze z organem podatkowym

W 2016 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął kontrolę podatkową wobec naszego Klienta-Przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową w zakresie obrotu towarami. W toku kontroli zakwestionowano część…

Więcej
Sąd Okręgowy w Łodzi uwzględnił powództwo wniesione w imieniu naszego Klienta

Sukcesem przed Sądem pierwszej instancji zakończył się czteroletni proces, prowadzony w imieniu naszego Klienta - Spółki będącej zarządcą infrastruktury kolejowej w Polsce. Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził…

Więcej
„Regulaminy korzystania z publicznych obiektów i urządzeń nie mogą powielać ustawowych reguł” - artykuł naszych prawników w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Samorząd i Administracja” (nr 174/2021) opublikował artykuł adwokat Anety Fornalik i aplikant radcowskiej Angeliki Borowiak pt.: „Regulaminy korzystania z publicznych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Dofinansowanie

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Dnia 10 czerwca 2021 roku Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski Spółka Komandytowo-Akcyjna zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 19,5 kWp na budynku położonym w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 9”.

Przedmiotem projektu jest inwestycja w postaci instalacji 55 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 19,5 kWp, której montaż doprowadzi do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Wdrożenie przedsięwzięcia planowane jest do 31 maja 2021 roku.

Dofinansowanie przedsięwzięcia: 94 000 zł netto.

 

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu znajduje się na stronie internetowej www.wfosgw.poznan.pl