Radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun prelegentką na 9 Wielkopolskim Konwencie Informatyków

W dniach 10-11 września 2020 roku Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym gościł 9 Wielkopolski Konwent Informatyków, w którym uczestniczyli przede wszystkim pracownicy IT obsługujący jednostki sektora finansów…

Więcej
Uzyskaliśmy precedensowy wyrok w zakresie podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem pełniącym funkcję akademika

Sprawa dotyczyła tzw. minimalnego podatku dochodowego, czyli podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem. W zamyśle ustawodawcy rozwiązanie to miało być skierowane do podatników posiadających…

Więcej
mec. Mateusz Wojtkowiak zaproszony jako prelegent do udziału w Meet(IP)ing #11

W czwartek, 10 września 2020 roku odbędzie się 11 edycja Meet(IP)ing online, czyli spotkanie prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej, organizowane przez Meetipings przy wsparciu Wolters…

Więcej
Wszystkie aktualności

Alicja Kociemba

Email

Specjalizuje się w sprawach karnych, w szczególności obronie w sprawach medycznych, gospodarczych, przestępstw przeciwko mieniu i dyscyplinarnych, prowadząc je na wszystkich etapach postępowania. Zajmuje się również rozwodami, w tym obejmującymi podział majątku wspólnego, a także sprawami cywilnymi.

Jeśli pozwala na to charakter sprawy i leży to w najlepszym interesie Klienta, dąży do ugodowego załatwienia sprawy, wykorzystując kompetencje z zakresu polubownego rozstrzygania sporów i mediacji.

Z wyróżnieniem ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Z Kancelarią związana jest od 2015 roku, w której odbyła aplikację adwokacką. Wcześniej zdobywała  doświadczenie w poznańskich kancelariach prawnych, prokuraturze, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.

W 2019 roku z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin adwokacki, a następnie została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi