„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Alicja Kociemba

Email

Specjalizuje się w sprawach karnych, w szczególności obronie w sprawach medycznych, gospodarczych, przestępstw przeciwko mieniu i dyscyplinarnych, prowadząc je na wszystkich etapach postępowania. Zajmuje się również rozwodami, w tym obejmującymi podział majątku wspólnego, a także sprawami cywilnymi.

Jeśli pozwala na to charakter sprawy i leży to w najlepszym interesie Klienta, dąży do ugodowego załatwienia sprawy, wykorzystując kompetencje z zakresu polubownego rozstrzygania sporów i mediacji.

Z wyróżnieniem ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Z Kancelarią związana jest od 2015 roku, w której odbyła aplikację adwokacką. Wcześniej zdobywała  doświadczenie w poznańskich kancelariach prawnych, prokuraturze, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.

W 2019 roku z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin adwokacki, a następnie została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi