„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Anna Respond

Email

Ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego, prawa pracy  oraz prawa rodzinnego. Doradza podmiotom gospodarczym w bieżących sprawach związanych z prowadzoną działalnością. W dotychczasowej praktyce świadczy pomoc prawną zarówno przedsiębiorcom, jak osobom fizycznym.

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych gospodarczych i cywilnych.
W swojej dotychczasowej praktyce reprezentowała podmioty gospodarcze w sprawach o zapłatę, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy oraz innych sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, m.in. z zakresu prawa pracy. Reprezentowała również przedsiębiorców w ramach toczących się postępowań administracyjnych, w tym w toku kontroli prowadzonych przez właściwe organy.

W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Równolegle studiowała Administrację na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, którą ukończyła w tym samym roku, również z wyróżnieniem. W latach 2013-2015 odbyła aplikację adwokacką w warszawskich kancelariach prawnych. W 2016 roku została wpisana na listą adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi