Radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun prelegentką na 9 Wielkopolskim Konwencie Informatyków

W dniach 10-11 września 2020 roku Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym gościł 9 Wielkopolski Konwent Informatyków, w którym uczestniczyli przede wszystkim pracownicy IT obsługujący jednostki sektora finansów…

Więcej
Uzyskaliśmy precedensowy wyrok w zakresie podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem pełniącym funkcję akademika

Sprawa dotyczyła tzw. minimalnego podatku dochodowego, czyli podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem. W zamyśle ustawodawcy rozwiązanie to miało być skierowane do podatników posiadających…

Więcej
mec. Mateusz Wojtkowiak zaproszony jako prelegent do udziału w Meet(IP)ing #11

W czwartek, 10 września 2020 roku odbędzie się 11 edycja Meet(IP)ing online, czyli spotkanie prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej, organizowane przez Meetipings przy wsparciu Wolters…

Więcej
Wszystkie aktualności

Anna Respond

Email

Ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego, prawa pracy  oraz prawa rodzinnego. Doradza podmiotom gospodarczym w bieżących sprawach związanych z prowadzoną działalnością. W dotychczasowej praktyce świadczy pomoc prawną zarówno przedsiębiorcom, jak osobom fizycznym.

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych gospodarczych i cywilnych.
W swojej dotychczasowej praktyce reprezentowała podmioty gospodarcze w sprawach o zapłatę, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy oraz innych sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, m.in. z zakresu prawa pracy. Reprezentowała również przedsiębiorców w ramach toczących się postępowań administracyjnych, w tym w toku kontroli prowadzonych przez właściwe organy.

W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Równolegle studiowała Administrację na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, którą ukończyła w tym samym roku, również z wyróżnieniem. W latach 2013-2015 odbyła aplikację adwokacką w warszawskich kancelariach prawnych. W 2016 roku została wpisana na listą adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi