Szkolenie z postępowania w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego

W dniu 22 października 2020 roku adwokat Alicja Kociemba oraz adwokat Aneta Fornalik, przeprowadziły szkolenie on-line z Prawa o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego. Była…

Więcej
Sukces w sprawie sądowej dotyczącej wyłudzenia od naszego Klienta wynagrodzenia na podstawie sfałszowanych faktur VAT

Wyrokiem z dnia 13 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Koninie skazał 7 osób na kary pozbawienia wolności za przestępstwa oszustwa oraz fałszowania dokumentacji na szkodę Klienta Kancelarii - dużej spółki…

Więcej
Adwokat Paulina Kozłowska w Telewizji WTK o prawach pracownika w czasie epidemii

Gościem „Wieczoru WTK” w dniu 10 października 2020 roku była adwokat Paulina Kozłowska, która szczegółowo odpowiadała na pytania dotyczące szeroko rozumianych praw pracownika, tak szczególnie istotnych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Anna Strzyżewska

Email

Specjalizuje się we wszelkich sprawach z zakresu prawa cywilnego. Od 2004 roku współpracuje z naszą Kancelarią zajmując się przede wszystkim bieżącą obsługą jednostek sektora finansów publicznych, w tym uczelni wyższych. Świadczy również pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych uczestnicząc w negocjacjach handlowych i postępowaniach mediacyjnych, a także reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa autorskiego. W 2005 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi