„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Grzegorz Józefiak

radca prawny
| kom. +48 500 116 559
Email

Ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych. Doradza podmiotom prywatnym i publicznym na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym w zakresie wnoszenia środków ochrony prawnej oraz w obszarze realizacji umów o zamówienie publiczne, w tym umów opartych o procedury FIDIC. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zagadnień dotyczących pomocy publicznej, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi. Pełnomocnik procesowy w sporach sądowych w sprawach gospodarczych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2010 r.), a także studia podyplomowe „Zamówienia Publiczne” na Wydziale Marketingu i Zarządzania Politechniki Śląskiej (2011 r.). Po odbytej aplikacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i zdanym egzaminie radcowskim, uzyskał wpis na listę radców prawnych OIRP w Katowicach (2015 r.). Z Kancelarią współpracuje od 2014 roku. 

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi