Ranking firm doradztwa podatkowego dziennika "Rzeczpospolita" - wyniki 15. edycji

Mamy przyjemność poinformować, iż po raz kolejny dziennik „Rzeczpospolita” ujął naszą Kancelarię w sporządzonym przez tę redakcję już po raz 15 Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego. Ranking ten obejmuje…

Więcej
Prowadzimy obsługę prawną inwestycji o wartości 30 mln złotych realizowanej przez renomowanego producenta czekolady

Od połowy 2020 roku nasza Kancelaria prowadzi obsługę prawną inwestycji realizowanej przez jednego z największych producentów czekolady w Polsce, której celem jest uruchomienie nowej linii technologicznej…

Więcej
Sąd Okręgowy w Poznaniu przywraca emerytury kolejnym byłym funkcjonariuszom służb mundurowych w okresie przed 1990 rokiem

Sąd Okręgowy w Poznaniu, po rozpoznaniu odwołań wywiedzionych przez adwokata Jana Dudzika oraz radcę prawnego Joannę Zielińską, wydał kolejne wyroki na mocy których przywrócił byłym funkcjonariuszom służb…

Więcej
Wszystkie aktualności

Jacek Sobczak

radca prawny
| kom. +48 601 917 599
Email

Dysponuje bogatym doświadczeniem w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce poparte ponad 10-letnią obsługą prawną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w którym jako Dyrektor Biura Prawnego był odpowiedzialny m.in. za wdrożenie założeń reformy systemu szkolnictwa wyższego, wynikających z Ustawy 2.0. 

Ponadto posiada doświadczenie w prawie własności intelektualnej, w tym związanej z działalnością badawczo-rozwojową i w zakresie organizacji i finansowania badań klinicznych.

Był autorem wniosku o dofinansowanie i kierującym projektem z zakresu budowania świadomości znaczenia ochrony własności intelektualnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2012).

W latach 2012-2016 był prezesem zarządu Synergia-WUM Sp. z o.o. – spółki celowej powołanej do komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, w której przeprowadził pierwszy transfer technologii z Uczelni do rynku i utworzenie spółki z udziałem pracowników naukowych. Przeprowadził także pierwszy na Uczelni proces „uwłaszczenia” pracownika naukowego na podstawie wyników badań naukowych, których był twórcą. 

Autor i współautor licznych wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych, podmiotów leczniczych i przedsiębiorców, w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub jednostki wdrażające programy unijne. Posiada także doświadczenie w konstruowaniu umów partnerskich do projektów realizujących niekomercyjne badania kliniczne w ramach Programu Rozwoju Badań Klinicznych, współfinansowanego przez Agencję Badań Medycznych.

Jest autorem pozwu w sprawie zawisłej przez Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie pokrycia straty finansowej podmiotu leczniczego, wraz z projektem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem prawnym, czy przepisy ustawy o działalności leczniczej w zakresie, w jakim nakładają na publiczną uczelnię medyczną, będącą podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, obowiązek pokrycia straty netto, są zgodne z Konstytucją RP (sprawa nr P 9/20).

Jest współtwórcą zgłoszenia patentowego „Podpórka ratunkowa pod kończyny dolne” – nr zgłoszenia: P. 411 655, z dnia 21.03.2015 r., a także współzałożycielem Fundacji Instytut dla Przyszłości z siedzibą w Warszawie, prowadzącej działania zmierzające do poprawy jakości życia społeczeństwa polskiego w sferze ochrony zdrowia oraz ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Prowadzi blog: https://innpoland.pl/blogi/jaceksobczak

W 1993 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Od 1997 roku jest radcą prawnym. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

 

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi