„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Joanna Kaczmarek-Pawlak

Email

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, a także rodzinnego i opiekuńczego. W ramach współpracy z Kancelarią zapoczątkowanej w 2013 roku uczestniczyła również w prowadzeniu spraw oraz rozpatrywaniu zagadnień związanych z szeroko rozumianym prawem cywilnym. Reprezentując Klientów Kancelarii wielokrotnie występowała w postępowaniach przed sądami karnymi oraz cywilnymi, jak również przed organami ścigania. W 2013 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu w całości aplikacji adwokackiej w naszej Kancelarii i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego w 2017 r. została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi