„Pozwolenie na budowę - wybrane problemy praktyczne” - publikacja książkowa mec. Anety Fornalik, mec. Alicji Kociemby i doradcy podatkowego Iwony Jacieczko

Z przyjemnością informujemy, że w maju 2021 roku ukaże się publikacja książkowa autorstwa adwokat Anety Fornalik, adwokat Alicji Kociemby oraz doradcy podatkowego Iwony Jacieczko pt.: „Pozwolenie na budowę…

Więcej
„Decyzja o warunkach zabudowy - wybrane problemy praktyczne” - publikacja książkowa mec. Anety Fornalik, mec. Alicji Kociemby i doradcy podatkowego Iwony Jacieczko

Miło nam poinformować, że już w marcu 2021 roku ukaże się publikacja książkowa autorstwa adwokat Anety Fornalik, adwokat Alicji Kociemby oraz doradcy podatkowego Iwony Jacieczko pt.: „Decyzja o warunkach…

Więcej
„Trudna odpowiedzialność uczelni medycznych za straty finansowe szpitali uniwersyteckich” - artykuł mec. Jacka Sobczaka w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

W dniu 25 lutego 2021 roku na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” ukazał się artykuł mec. Jacka Sobczaka pt. „Trudna odpowiedzialność uczelni medycznych za straty finansowe szpitali uniwersyteckich”, poświęcony…

Więcej
Wszystkie aktualności

Paulina Kozłowska

Email

Specjalizuje się w prawie cywilnym, medycznym i w prawie pracy.

Posiada szerokie, praktyczne doświadczenie w kompleksowej obsłudze prywatnych i publicznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Doradza członkom samorządu lekarskiego w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu. Wspiera pracodawców we wszelkich prawnych aspektach prowadzonych przez nich działalności, w szczególności w rozwiązywaniu sporów pracowniczych z kadrą menadżerską.

W codziennej praktyce reprezentuje Klientów w sporach sądowych dotyczących odpowiedzialności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (tzw. procesy medyczne) oraz w postępowaniach przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych oraz procesach cywilnych związanych z zawieraniem i realizacją umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ponadto, prowadzi sprawy karne i dyscyplinarne na wszystkich etapach postępowania.

Z Kancelarią współpracuje od 2014 roku. W 2015 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2020 roku, po odbyciu w całości aplikacji adwokackiej w naszej Kancelarii, została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi