Obsłużyliśmy przekształcenie formy organizacyjnej wiodącego dystrybutora napojów alkoholowych w Polsce

Adwokat Krzysztof Topolewski, radca prawny Anna Możdżeń oraz radca prawny Mateusz Wojtkowiak doradzali, wspierali, koordynowali i zapewnili obsługę prawną oraz organizacyjną zakończonego sukcesem procesu…

Więcej
Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego „Prawne problemy nurkowania” w dniu 19 grudnia 2020 roku

Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, którego Prezesem jest adwokat Paweł Sowisło, po raz 21 organizuje konferencję naukową (online), której tematem przewodnim tym razem będą „Prawne problemy nurkowania”.…

Więcej
Publikujemy w Serwisie Informacji Prawnej C.H.Beck LEGALIS

W Serwisie Informacji Prawnej C.H.Beck LEGALIS można zapoznać się z opracowaniami naszych prawników i doradców podatkowych. Komentujemy zmiany w przepisach, orzeczenia oraz dokonujemy analizy praktycznych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Paulina Kozłowska

Email

Specjalizuje się w prawie cywilnym, medycznym i w prawie pracy.

Posiada szerokie, praktyczne doświadczenie w kompleksowej obsłudze prywatnych i publicznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Doradza członkom samorządu lekarskiego w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu. Wspiera pracodawców we wszelkich prawnych aspektach prowadzonych przez nich działalności, w szczególności w rozwiązywaniu sporów pracowniczych z kadrą menadżerską.

W codziennej praktyce reprezentuje Klientów w sporach sądowych dotyczących odpowiedzialności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (tzw. procesy medyczne) oraz w postępowaniach przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych oraz procesach cywilnych związanych z zawieraniem i realizacją umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ponadto, prowadzi sprawy karne i dyscyplinarne na wszystkich etapach postępowania.

Z Kancelarią współpracuje od 2014 roku. W 2015 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2020 roku, po odbyciu w całości aplikacji adwokackiej w naszej Kancelarii, została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi