Wzięliśmy udział w konferencji naukowej pt. „Badania kliniczne - nowe możliwości rozwoju medycyny”

W dniu 24 listopada 2021 roku z inicjatywy Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Fundacji NeurOstArt odbyła…

Więcej
Krajowa Izba Odwoławcza wydała korzystny dla naszego Klienta wyrok oddalając wszystkie zarzuty odwołań złożonych przez wykonawców

Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 22 listopada 2021 roku w połączonych sprawach o sygn. akt KIO 3209/21 oraz KIO 3237/21 wydała korzystny dla naszego Klienta wyrok oddalając wszystkie zarzuty odwołań złożonych…

Więcej
Przedstawiciele Kancelarii wzięli udział w spotkaniu Członków Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych

W dniu 16 listopada 2021 roku, przedstawiciele Kancelarii: radca prawny Ewelina Jeglikowska, radca prawny Wojciech Piórkowski oraz adwokat Paulina Kozłowska uczestniczyli w spotkaniu Członków Wielopolskiego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Paulina Kozłowska

Email

Specjalizuje się w prawie cywilnym, medycznym i w prawie pracy.

Posiada szerokie, praktyczne doświadczenie w kompleksowej obsłudze prywatnych i publicznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Doradza członkom samorządu lekarskiego w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu. Wspiera pracodawców we wszelkich prawnych aspektach prowadzonych przez nich działalności, w szczególności w rozwiązywaniu sporów pracowniczych z kadrą menadżerską.

W codziennej praktyce reprezentuje Klientów w sporach sądowych dotyczących odpowiedzialności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (tzw. procesy medyczne) oraz w postępowaniach przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych oraz procesach cywilnych związanych z zawieraniem i realizacją umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ponadto, prowadzi sprawy karne i dyscyplinarne na wszystkich etapach postępowania.

Z Kancelarią współpracuje od 2014 roku. W 2015 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2020 roku, po odbyciu w całości aplikacji adwokackiej w naszej Kancelarii, została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Biznes i Marketing

Rzecznicy patentowi