„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Aleksandra Kot

radca prawny
| kom. +48 733 998 754
Email

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym oraz gospodarczym.

Świadczy doradztwo prawne na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej zamawiających jak i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego tj. od sporządzania i opiniowania SIWZ, przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców, a także wszelkich uzupełnień i wyjaśnień do treści złożonej oferty, aż po prawomocny wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy o zamówienie publiczne.

Wspiera Klientów przy sporządzaniu środków ochrony prawnej oraz reprezentuje ich w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Posiada również bogate, praktyczne doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych i gospodarczych.

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W styczniu 2017 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych, organizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z wynikiem bardzo dobrym. W maju 2019 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Od października 2019 r. jest uczestnikiem studiów podyplomowych LLM in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi