Radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun prelegentką na 9 Wielkopolskim Konwencie Informatyków

W dniach 10-11 września 2020 roku Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym gościł 9 Wielkopolski Konwent Informatyków, w którym uczestniczyli przede wszystkim pracownicy IT obsługujący jednostki sektora finansów…

Więcej
Uzyskaliśmy precedensowy wyrok w zakresie podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem pełniącym funkcję akademika

Sprawa dotyczyła tzw. minimalnego podatku dochodowego, czyli podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem. W zamyśle ustawodawcy rozwiązanie to miało być skierowane do podatników posiadających…

Więcej
mec. Mateusz Wojtkowiak zaproszony jako prelegent do udziału w Meet(IP)ing #11

W czwartek, 10 września 2020 roku odbędzie się 11 edycja Meet(IP)ing online, czyli spotkanie prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej, organizowane przez Meetipings przy wsparciu Wolters…

Więcej
Wszystkie aktualności

Aleksandra Kot

radca prawny
| kom. +48 733 998 754
Email

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym oraz gospodarczym.

Świadczy doradztwo prawne na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej zamawiających jak i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego tj. od sporządzania i opiniowania SIWZ, przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców, a także wszelkich uzupełnień i wyjaśnień do treści złożonej oferty, aż po prawomocny wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy o zamówienie publiczne.

Wspiera Klientów przy sporządzaniu środków ochrony prawnej oraz reprezentuje ich w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Posiada również bogate, praktyczne doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych i gospodarczych.

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W styczniu 2017 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych, organizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z wynikiem bardzo dobrym. W maju 2019 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Od października 2019 r. jest uczestnikiem studiów podyplomowych LLM in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi