„Pozwolenie na budowę - wybrane problemy praktyczne” - publikacja książkowa mec. Anety Fornalik, mec. Alicji Kociemby i doradcy podatkowego Iwony Jacieczko

Z przyjemnością informujemy, że w maju 2021 roku ukaże się publikacja książkowa autorstwa adwokat Anety Fornalik, adwokat Alicji Kociemby oraz doradcy podatkowego Iwony Jacieczko pt.: „Pozwolenie na budowę…

Więcej
„Decyzja o warunkach zabudowy - wybrane problemy praktyczne” - publikacja książkowa mec. Anety Fornalik, mec. Alicji Kociemby i doradcy podatkowego Iwony Jacieczko

Miło nam poinformować, że już w marcu 2021 roku ukaże się publikacja książkowa autorstwa adwokat Anety Fornalik, adwokat Alicji Kociemby oraz doradcy podatkowego Iwony Jacieczko pt.: „Decyzja o warunkach…

Więcej
„Trudna odpowiedzialność uczelni medycznych za straty finansowe szpitali uniwersyteckich” - artykuł mec. Jacka Sobczaka w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

W dniu 25 lutego 2021 roku na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” ukazał się artykuł mec. Jacka Sobczaka pt. „Trudna odpowiedzialność uczelni medycznych za straty finansowe szpitali uniwersyteckich”, poświęcony…

Więcej
Wszystkie aktualności

Marta Budzinowska

Linkedin Email

Zajmuje się prawem cywilnym i handlowym, a także prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem upadłości konsumenckiej.  

Posiada doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu spraw cywilnych oraz gospodarczych, od etapu przedsądowego po egzekucję.

Zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego. Doradza  również stronom sporów korporacyjnych.

Uczestniczyła w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach programu Sokrates – Erasmus studiowała przez rok  na Uniwersytecie Bayreuth w Niemczech. 

Absolwentka Studium Prawa Niemieckiego. Stypendystka Uniwersytetu Viadrina oraz Uniwersytetu w Liège, a także lauretka stypendium rządu francuskiego realizowanego na Uniwersytecie w Rennes. Podczas studiów odbyła również krótkie pobyty badawcze na Uniwersytecie w Trydencie, Getyndze oraz Sorbonie, podczas których zajmowała się komparatystyką prawa prywatnego.

W 2020 roku została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Biegle włada językiem angielskim, niemieckim oraz francuskim. Posługuje się nadto językiem włoskim i hiszpańskim.  Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi