„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Łukasz Miatkowski

radca prawny
| kom. +48 516 166 426
Email

Doświadczony praktyk z zakresu prawa zamówień publicznych. Przygotował i przeprowadził ponad tysiąc postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Świadczy pomoc prawną dla Zamawiających oraz Wykonawców na każdym etapie postępowania począwszy od etapu przygotowania poprzez  przeprowadzenie postępowań przetargowych, a skończywszy na etapie realizacji zawartych umów. Posiada praktyczne, bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji kontraktów na roboty budowlane, w tym kontraktów opartych na wzorach FIDIC m.in. na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Reprezentuje zarówno Zamawiających jak też Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ceniony prelegent na konferencjach poświęconych problematyce zamówień publicznych organizowanych przez branżowe periodyki. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2000 roku. Jest absolwentem Podyplomowego Studium Zamówienia Publiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2013 roku. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2004 roku. 

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi