Komentarz adwokat Anety Fornalik w artykule „Rodziny wielopokoleniowe dobite opłatami za śmieci. Ulga nie dla nich” na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Samorząd i Administracja”  opublikował w dniu 19 stycznia 2022 roku artykuł „Rodziny wielopokoleniowe dobite opłatami za śmieci. Ulga nie dla nich”, w którym został…

Więcej
Radca prawny Joanna Zielińska, adwokat Anna Marciniak oraz adwokat Paulina Kozłowska ukończyły szkolenie „Mediacje Sądowe i Pozasądowe”

Miło nam poinformować, że radca prawny Joanna Zielińska, adwokat Anna Marciniak oraz adwokat Paulina Kozłowska ukończyły szkolenie zatytułowane „Mediacje Sądowe i Pozasądowe”, prowadzone przez specjalistów…

Więcej
Kancelaria wzięła udział w I Wielkopolskiej Konferencji Praw Pacjenta

W dniach 11-12 stycznia 2021 roku, w Poznaniu odbyła się I Wielkopolska Konferencja Praw Pacjenta, zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Lekarską, przy wsparciu Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Podczas…

Więcej
Wszystkie aktualności

Marta Budzinowska

Linkedin Email

Zajmuje się prawem cywilnym i handlowym, a także prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem upadłości konsumenckiej.  

Posiada doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu spraw cywilnych oraz gospodarczych, od etapu przedsądowego po egzekucję.

Zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego. Doradza  również stronom sporów korporacyjnych.

Uczestniczyła w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach programu Sokrates – Erasmus studiowała przez rok  na Uniwersytecie Bayreuth w Niemczech. 

Absolwentka Studium Prawa Niemieckiego. Stypendystka Uniwersytetu Viadrina oraz Uniwersytetu w Liège, a także lauretka stypendium rządu francuskiego realizowanego na Uniwersytecie w Rennes. Podczas studiów odbyła również krótkie pobyty badawcze na Uniwersytecie w Trydencie, Getyndze oraz Sorbonie, podczas których zajmowała się komparatystyką prawa prywatnego.

W 2020 roku została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Biegle włada językiem angielskim, niemieckim oraz francuskim. Posługuje się nadto językiem włoskim i hiszpańskim.  Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Biznes i Marketing

Rzecznicy patentowi