„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Michał Górski

Email

Ekspert w dziedzinie prawa medycznego i pełnej w tym zakresie obsługi publicznych oraz prywatnych podmiotów leczniczych. Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w szczególności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich. Jest również ekspertem lokalnego samorządu lekarskiego. Zajmuje się także tematyką z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawem zobowiązań. Wśród jego zainteresowań pozostaje też prawo własności intelektualnej oraz prawo farmaceutyczne. Ponadto, z powodzeniem realizuje się zawodowo w sprawach z zakresu prawa pracy oraz prawa karnego. W 2012 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także absolwentem podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego dla prawników oraz kursu prawa angielskiego i UE prowadzonego przez Juris Angliae Scientia British Law Centre. Po odbyciu w całości aplikacji adwokackiej w naszej Kancelarii, uzyskał pozytywny wynik z egzaminu państwowego i w 2017 roku został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. 

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi