„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Michał Twardowski

radca prawny
| kom. +48 502 840 381
Email

Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, pracy, a także prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki upadłości konsumenckiej oraz spraw w przedmiocie orzekania zakazu działalności gospodarczej.

Prowadząc sprawy klientów wykonuje wszystkie czynności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Szczególnie zainteresowany jest problematyką procesów cywilnych i gospodarczych, w których w praktyce wykorzystuje swoją wiedzę, świadcząc pomoc prawną dla osób fizycznych, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego. Uczestniczył w prowadzeniu postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, mając możliwość działania zarówno na rzecz wnioskodawców jak i uczestników postępowań.

Od drugiego roku studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zyskiwał doświadczenie zawodowe podczas staży i praktyk w poznańskich kancelariach prawnych i urzędach. Od 2015 roku jest związany z Kancelarią, w której w całości odbył aplikację radcowską. W 2019 roku uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi