Szkolenie z postępowania w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego

W dniu 22 października 2020 roku adwokat Alicja Kociemba oraz adwokat Aneta Fornalik, przeprowadziły szkolenie on-line z Prawa o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego. Była…

Więcej
Sukces w sprawie sądowej dotyczącej wyłudzenia od naszego Klienta wynagrodzenia na podstawie sfałszowanych faktur VAT

Wyrokiem z dnia 13 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Koninie skazał 7 osób na kary pozbawienia wolności za przestępstwa oszustwa oraz fałszowania dokumentacji na szkodę Klienta Kancelarii - dużej spółki…

Więcej
Adwokat Paulina Kozłowska w Telewizji WTK o prawach pracownika w czasie epidemii

Gościem „Wieczoru WTK” w dniu 10 października 2020 roku była adwokat Paulina Kozłowska, która szczegółowo odpowiadała na pytania dotyczące szeroko rozumianych praw pracownika, tak szczególnie istotnych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Monika Gruszczyńska

Email

Jest cenionym specjalistą w problematyce badań klinicznych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej za błędy w sztuce medycznej. W zakresie jej zainteresowania leżą także pozostałe zagadnienia prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności karnoskarbowej. Wielokrotnie przeprowadzała szkolenia m.in. z zakresu organizacji badań klinicznych w podmiotach leczniczych oraz regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności pracowników służby zdrowia. Od wielu lat świadczy też kompleksową pomoc prawną dla renomowanych wielkopolskich komercyjnych podmiotów gospodarczych w zakresie ich bieżącej działalności i problematyki z tym związanej. W 2007 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest także absolwentką Studium Prawa Niemieckiego (2006r.). Następnie odbyła całą aplikację adwokacką w naszej Kancelarii. Zawód adwokata wykonuje od 2011 roku. 

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi