Szkolenie z postępowania w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego

W dniu 22 października 2020 roku adwokat Alicja Kociemba oraz adwokat Aneta Fornalik, przeprowadziły szkolenie on-line z Prawa o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego. Była…

Więcej
Sukces w sprawie sądowej dotyczącej wyłudzenia od naszego Klienta wynagrodzenia na podstawie sfałszowanych faktur VAT

Wyrokiem z dnia 13 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Koninie skazał 7 osób na kary pozbawienia wolności za przestępstwa oszustwa oraz fałszowania dokumentacji na szkodę Klienta Kancelarii - dużej spółki…

Więcej
Adwokat Paulina Kozłowska w Telewizji WTK o prawach pracownika w czasie epidemii

Gościem „Wieczoru WTK” w dniu 10 października 2020 roku była adwokat Paulina Kozłowska, która szczegółowo odpowiadała na pytania dotyczące szeroko rozumianych praw pracownika, tak szczególnie istotnych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Natalia Rakocy

Linkedin Email

Od 2008 roku współpracuje z naszą Kancelarią, zdobywając uprzednio praktyczne doświadczenie zawodowe m.in. w dziale prawnym największej spółki z branży piwowarskiej w Wielkopolsce oraz w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną spółek prawa handlowego, w tym prowadzeniem w imieniu Klientów negocjacji przedsądowych, jak i postępowań sądowych. Z ramienia Kancelarii jest koordynatorem współpracy z londyńskimi kancelariami partnerskimi: Carter Lemon Camerons oraz Saunders Solicitors, z którymi współprowadzi postępowania zarówno dotyczące polskich podmiotów kooperujących z podmiotami na terenie Wielkiej Brytanii, jak również brytyjskich podmiotów inwestujących na terenie Polski. W ramach współpracy z podmiotami międzynarodowymi prowadzi kompleksową obsługę osób fizycznych tj. zarówno obywateli Polski, jak i Wielkiej Brytanii, m.in. w sprawach spadkowych, rodzinnych, majątkowych, podatkowych, w postępowaniach dotyczących nieruchomości, jak również w postępowaniach przed brytyjskimi organami ścigania, urzędami celnymi i sądami we wszystkich rodzajach sprawach karnych oraz karno-skarbowych. Specjalizuje się również w rozwiązywaniu problemów prawnych pojawiających się na kanwie transportu samochodowego towarów z krajów Starego Kontynentu na Wyspy Brytyjskie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kent Collage of Law w Chicago, gdzie zdobyła tytuł Law Legal Master. Biegle włada językiem angielskim. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej uzyskała w 2015 roku wpis na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi