„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Mateusz Niewiński

radca prawny
| kom. +48 537 920 023
Email

Zajmuje się w szczególności prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, a także tematyką z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianą problematyką związaną z nieruchomościami. W sferze jego zainteresowań pozostaje również prawo i postępowanie administracyjne oraz sądowo-administracyjne.

Reprezentuje Klientów na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym, a także zajmuje się bieżącym świadczeniem pomocy prawnej na ich rzecz.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym samym Wydziale z wynikiem bardzo dobrym ukończył także studia podyplomowe z zakresu „Prawno-ekonomicznych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem”.

Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią był związany ze sferą administracji rządowej, gdzie zajmował się orzecznictwem administracyjnym w zakresie nieruchomości.

Od 2016 roku jest na stałe związany z Kancelarią, w której w całości odbył aplikację radcowską.

W 2019 roku uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi