Obsłużyliśmy przekształcenie formy organizacyjnej wiodącego dystrybutora napojów alkoholowych w Polsce

Adwokat Krzysztof Topolewski, radca prawny Anna Możdżeń oraz radca prawny Mateusz Wojtkowiak doradzali, wspierali, koordynowali i zapewnili obsługę prawną oraz organizacyjną zakończonego sukcesem procesu…

Więcej
Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego „Prawne problemy nurkowania” w dniu 19 grudnia 2020 roku

Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, którego Prezesem jest adwokat Paweł Sowisło, po raz 21 organizuje konferencję naukową (online), której tematem przewodnim tym razem będą „Prawne problemy nurkowania”.…

Więcej
Publikujemy w Serwisie Informacji Prawnej C.H.Beck LEGALIS

W Serwisie Informacji Prawnej C.H.Beck LEGALIS można zapoznać się z opracowaniami naszych prawników i doradców podatkowych. Komentujemy zmiany w przepisach, orzeczenia oraz dokonujemy analizy praktycznych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Oliwia Lewandowska

Linkedin Email

Specjalizuje się w sprawach karnych, w szczególności w obronie w sprawach gospodarczych, przestępstw przeciwko mieniu i dyscyplinarnych, prowadząc je na wszystkich etapach postępowania.

Zajmuje się również sprawami rodzinnymi, w tym obejmującymi rozwody oraz sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi, a także sprawami cywilnymi.

Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami ścigania oraz w postępowaniach sądowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów prawniczych, podczas praktyk i staży odbywanych w renomowanych kancelariach prawnych, w tym – o zasięgu ogólnopolskim.

W 2016 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tym samym roku rozpoczęła współpracę z Kancelarią. Po odbyciu w całości aplikacji adwokackiej w naszej Kancelarii, w 2020 roku została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W październiku 2020 roku rozpoczęła prestiżowe Podyplomowe Studia „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi