Wygrana w Sądzie pracy - uzyskaliśmy odszkodowanie dla lekarza rezydenta zwolnionego z pracy

W dniu 7 stycznia 2021 roku, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał wyrok, uwzględniający apelację skierowaną przez radcę prawnego Annę Piotrowską-Musioł oraz adwokata Paulinę Kozłowską w imieniu lekarza…

Więcej
Artykuł adwokat Anety Fornalik w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis” dotyczący swobody prowadzenia działalności gospodarczej

W dniu 7 stycznia 2021 roku Serwis Informacji Prawnej „Legalis” opublikował ogólnodostępny artykuł (tzw. n.ius) adwokat Anety Fornalik z zakresie Prawa gospodarczego: „Rozporządzenie covidowe ograniczające…

Więcej
„Praca zdalna w kraju w związku z COVID-19 a rezydencja podatkowa” – artykuł doradcy podatkowego Iwony Jacieczko w „Kwartalniku Doradca Podatkowy”

Wydawany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych „Kwartalnik Doradca Podatkowy”, w numerze 4/2020, zamieścił artykuł doradcy podatkowego Iwony Jacieczko, zatytułowany „Praca zdalna w kraju w związku z…

Więcej
Wszystkie aktualności

Jerzy Musiał

doradca podatkowy, biegły rewident
| tel. +48 61 835 23 73
Email

Ekspert w dziedzinie podatków, skarbowości, rachunkowości i finansów publicznych.  Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w orzecznictwie organów podatkowych, badaniu sprawozdań finansowych, reprezentacji podatników w postępowaniach administracyjnych i sądowych, a także ponad 10-letnią praktykę na stanowisku głównego księgowego. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, jest też biegłym sądowym w dziedzinie rachunkowości i finansów publicznych oraz podatków i skarbowości. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce  wszystkich szczebli. Wpisany na listę  arbitrów w Sądzie Arbitrażowym KIiE w Poznaniu. Odznaczony honorową odznaką „Za zasługi w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”oraz doceniony Dyplomem Uznania przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W 1973 roku  ukończył studia magisterskie w zakresie finansów na WSE w Poznaniu. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie finansów publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 1995 roku. Następnie w 1998 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie skarbowości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2003 roku w zakresie prawa podatkowego Unii Europejskiej.

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi