Szkolenie z postępowania w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego

W dniu 22 października 2020 roku adwokat Alicja Kociemba oraz adwokat Aneta Fornalik, przeprowadziły szkolenie on-line z Prawa o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego. Była…

Więcej
Sukces w sprawie sądowej dotyczącej wyłudzenia od naszego Klienta wynagrodzenia na podstawie sfałszowanych faktur VAT

Wyrokiem z dnia 13 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Koninie skazał 7 osób na kary pozbawienia wolności za przestępstwa oszustwa oraz fałszowania dokumentacji na szkodę Klienta Kancelarii - dużej spółki…

Więcej
Adwokat Paulina Kozłowska w Telewizji WTK o prawach pracownika w czasie epidemii

Gościem „Wieczoru WTK” w dniu 10 października 2020 roku była adwokat Paulina Kozłowska, która szczegółowo odpowiadała na pytania dotyczące szeroko rozumianych praw pracownika, tak szczególnie istotnych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Jerzy Musiał

doradca podatkowy, biegły rewident
| tel. +48 61 835 23 73
Email

Ekspert w dziedzinie podatków, skarbowości, rachunkowości i finansów publicznych.  Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w orzecznictwie organów podatkowych, badaniu sprawozdań finansowych, reprezentacji podatników w postępowaniach administracyjnych i sądowych, a także ponad 10-letnią praktykę na stanowisku głównego księgowego. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, jest też biegłym sądowym w dziedzinie rachunkowości i finansów publicznych oraz podatków i skarbowości. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce  wszystkich szczebli. Wpisany na listę  arbitrów w Sądzie Arbitrażowym KIiE w Poznaniu. Odznaczony honorową odznaką „Za zasługi w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”oraz doceniony Dyplomem Uznania przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W 1973 roku  ukończył studia magisterskie w zakresie finansów na WSE w Poznaniu. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie finansów publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 1995 roku. Następnie w 1998 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie skarbowości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2003 roku w zakresie prawa podatkowego Unii Europejskiej.

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi