Szkolenie z postępowania w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego

W dniu 22 października 2020 roku adwokat Alicja Kociemba oraz adwokat Aneta Fornalik, przeprowadziły szkolenie on-line z Prawa o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego. Była…

Więcej
Sukces w sprawie sądowej dotyczącej wyłudzenia od naszego Klienta wynagrodzenia na podstawie sfałszowanych faktur VAT

Wyrokiem z dnia 13 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Koninie skazał 7 osób na kary pozbawienia wolności za przestępstwa oszustwa oraz fałszowania dokumentacji na szkodę Klienta Kancelarii - dużej spółki…

Więcej
Adwokat Paulina Kozłowska w Telewizji WTK o prawach pracownika w czasie epidemii

Gościem „Wieczoru WTK” w dniu 10 października 2020 roku była adwokat Paulina Kozłowska, która szczegółowo odpowiadała na pytania dotyczące szeroko rozumianych praw pracownika, tak szczególnie istotnych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Andrzej Godoń

dyrektor operacyjny
| kom. +48 501 319 528
Email

Jest odpowiedzialny za nadzór finansowy i organizacyjny nad realizacją zawartych przez Kancelarię umów na świadczenie pomocy prawnej. Ekspert i praktyk w dziedzinie Prawa zamówień publicznych. Od 1999 roku zdobywa praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych zarówno przez zamawiających będących najczęściej jednostkami sektora finansów publicznych, jak też przez oferentów-wykonawców będących podmiotami komercyjnymi. Doradza na każdym etapie postępowania. Ponad 50 razy reprezentował zamawiających/wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i w zdecydowanej większości postępowań uzyskał pozytywne rozstrzygnięcie dla reprezentowanej strony, kilkakrotnie przełamując dotychczasową linię orzeczniczą Izby w danym zakresie. Przeprowadził szereg szkoleń z zakresu zamówień publicznych w tym w ramach służby przygotowawczej dla kandydatów na pracowników samorządowych. Jest cenionym prelegentem na licznych konferencjach i sympozjach poświęconych tematyce zamówień publicznych. W latach 2009-2012 był Zastępcą Dyrektora Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Poznania.  W 1989 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności w Zegrzu k/Warszawy, po czym w 1999 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Zamówień Publicznych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, a następnie w 2012 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Administracji - Zarządzanie i Organizacja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi