Szkolenie z postępowania w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego

W dniu 22 października 2020 roku adwokat Alicja Kociemba oraz adwokat Aneta Fornalik, przeprowadziły szkolenie on-line z Prawa o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego. Była…

Więcej
Sukces w sprawie sądowej dotyczącej wyłudzenia od naszego Klienta wynagrodzenia na podstawie sfałszowanych faktur VAT

Wyrokiem z dnia 13 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Koninie skazał 7 osób na kary pozbawienia wolności za przestępstwa oszustwa oraz fałszowania dokumentacji na szkodę Klienta Kancelarii - dużej spółki…

Więcej
Adwokat Paulina Kozłowska w Telewizji WTK o prawach pracownika w czasie epidemii

Gościem „Wieczoru WTK” w dniu 10 października 2020 roku była adwokat Paulina Kozłowska, która szczegółowo odpowiadała na pytania dotyczące szeroko rozumianych praw pracownika, tak szczególnie istotnych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Barbara Urbańska - Łuczak

rzecznik patentowy
| tel. +48 61 835 23 73
Email

 

Ekspert w dziedzinie ochrony prawa własności przemysłowej, specjalizuje się prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych wynalazków w zakresie mechaniki i chemii, a także wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Reprezentuje twórców przed Urzędem  Patentowym RP, PCT, EPO, EUIPO w zakresie odpowiednio: patentów, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Na bieżąco współpracuje z  kancelariami patentowymi prawie wszystkich państw europejskich oraz USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Kazachstanu, Turcji, Japonii, Indii, Chin. Posiada długoletnie, praktyczne doświadczenie zawodowe, albowiem uprawnienia rzecznika patentowego zdobyła w 1981 roku. W latach 1992 – 2013 była rzecznikiem patentowym Politechniki Poznańskiej. W 2004 roku uzyskała wpis na listę europejskich rzeczników patentowych oraz wpis na listę zawodowych reprezentantów przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego EUIPO w Alicante. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych sprawując jednocześnie funkcję członka Sądu Dyscyplinarnego Izby. W 1972 roku ukończyła Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Poznańskiej uzyskując tytuł inżynier mechanik, specjalność – odlewnik. 

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi