Wygrana w Sądzie pracy - uzyskaliśmy odszkodowanie dla lekarza rezydenta zwolnionego z pracy

W dniu 7 stycznia 2021 roku, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał wyrok, uwzględniający apelację skierowaną przez radcę prawnego Annę Piotrowską-Musioł oraz adwokata Paulinę Kozłowską w imieniu lekarza…

Więcej
Artykuł adwokat Anety Fornalik w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis” dotyczący swobody prowadzenia działalności gospodarczej

W dniu 7 stycznia 2021 roku Serwis Informacji Prawnej „Legalis” opublikował ogólnodostępny artykuł (tzw. n.ius) adwokat Anety Fornalik z zakresie Prawa gospodarczego: „Rozporządzenie covidowe ograniczające…

Więcej
„Praca zdalna w kraju w związku z COVID-19 a rezydencja podatkowa” – artykuł doradcy podatkowego Iwony Jacieczko w „Kwartalniku Doradca Podatkowy”

Wydawany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych „Kwartalnik Doradca Podatkowy”, w numerze 4/2020, zamieścił artykuł doradcy podatkowego Iwony Jacieczko, zatytułowany „Praca zdalna w kraju w związku z…

Więcej
Wszystkie aktualności

Barbara Urbańska - Łuczak

rzecznik patentowy
| tel. +48 61 835 23 73
Email

 

Ekspert w dziedzinie ochrony prawa własności przemysłowej, specjalizuje się prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych wynalazków w zakresie mechaniki i chemii, a także wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Reprezentuje twórców przed Urzędem  Patentowym RP, PCT, EPO, EUIPO w zakresie odpowiednio: patentów, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Na bieżąco współpracuje z  kancelariami patentowymi prawie wszystkich państw europejskich oraz USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Kazachstanu, Turcji, Japonii, Indii, Chin. Posiada długoletnie, praktyczne doświadczenie zawodowe, albowiem uprawnienia rzecznika patentowego zdobyła w 1981 roku. W latach 1992 – 2013 była rzecznikiem patentowym Politechniki Poznańskiej. W 2004 roku uzyskała wpis na listę europejskich rzeczników patentowych oraz wpis na listę zawodowych reprezentantów przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego EUIPO w Alicante. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych sprawując jednocześnie funkcję członka Sądu Dyscyplinarnego Izby. W 1972 roku ukończyła Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Poznańskiej uzyskując tytuł inżynier mechanik, specjalność – odlewnik. 

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi