„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Jan Dudzik

Linkedin Email

Specjalista w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa własności intelektualnej. Aktywność zawodową koncentruje na świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej dla komercyjnych podmiotów gospodarczych oraz podmiotów publicznych w tym organów administracji państwowej, a także wyższych uczelni państwowych. Posiada bogate, praktyczne doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych cywilnych i gospodarczych, a także negocjacji kontraktowych. Wielokrotnie wspierał Klientów Kancelarii w działaniach wymagających współpracy z prawnikami zagranicznymi, zarówno w sporach sądowych jak i negocjacjach. Reprezentuje Klientów także w postępowaniach karnych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, których część odbywał w ramach stypendium na Uniwersytecie Eötvösa Loránda w Budapeszcie.

W 2015 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2017 r. odbył kurs w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w naszej Kancelarii został w 2016 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi