Radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun prelegentką na 9 Wielkopolskim Konwencie Informatyków

W dniach 10-11 września 2020 roku Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym gościł 9 Wielkopolski Konwent Informatyków, w którym uczestniczyli przede wszystkim pracownicy IT obsługujący jednostki sektora finansów…

Więcej
Uzyskaliśmy precedensowy wyrok w zakresie podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem pełniącym funkcję akademika

Sprawa dotyczyła tzw. minimalnego podatku dochodowego, czyli podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem. W zamyśle ustawodawcy rozwiązanie to miało być skierowane do podatników posiadających…

Więcej
mec. Mateusz Wojtkowiak zaproszony jako prelegent do udziału w Meet(IP)ing #11

W czwartek, 10 września 2020 roku odbędzie się 11 edycja Meet(IP)ing online, czyli spotkanie prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej, organizowane przez Meetipings przy wsparciu Wolters…

Więcej
Wszystkie aktualności

Jan Dudzik

Linkedin Email

Specjalista w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa własności intelektualnej. Aktywność zawodową koncentruje na świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej dla komercyjnych podmiotów gospodarczych oraz podmiotów publicznych w tym organów administracji państwowej, a także wyższych uczelni państwowych. Posiada bogate, praktyczne doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych cywilnych i gospodarczych, a także negocjacji kontraktowych. Wielokrotnie wspierał Klientów Kancelarii w działaniach wymagających współpracy z prawnikami zagranicznymi, zarówno w sporach sądowych jak i negocjacjach. Reprezentuje Klientów także w postępowaniach karnych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, których część odbywał w ramach stypendium na Uniwersytecie Eötvösa Loránda w Budapeszcie.

W 2015 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2017 r. odbył kurs w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w naszej Kancelarii został w 2016 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi