Wygrana w Sądzie pracy - uzyskaliśmy odszkodowanie dla lekarza rezydenta zwolnionego z pracy

W dniu 7 stycznia 2021 roku, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał wyrok, uwzględniający apelację skierowaną przez radcę prawnego Annę Piotrowską-Musioł oraz adwokata Paulinę Kozłowską w imieniu lekarza…

Więcej
Artykuł adwokat Anety Fornalik w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis” dotyczący swobody prowadzenia działalności gospodarczej

W dniu 7 stycznia 2021 roku Serwis Informacji Prawnej „Legalis” opublikował ogólnodostępny artykuł (tzw. n.ius) adwokat Anety Fornalik z zakresie Prawa gospodarczego: „Rozporządzenie covidowe ograniczające…

Więcej
„Praca zdalna w kraju w związku z COVID-19 a rezydencja podatkowa” – artykuł doradcy podatkowego Iwony Jacieczko w „Kwartalniku Doradca Podatkowy”

Wydawany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych „Kwartalnik Doradca Podatkowy”, w numerze 4/2020, zamieścił artykuł doradcy podatkowego Iwony Jacieczko, zatytułowany „Praca zdalna w kraju w związku z…

Więcej
Wszystkie aktualności

Wojciech Piórkowski

radca prawny
| kom. +48 504 157 890
Email

Kieruje Departamentem prawa zamówień publicznych w ramach, którego nadzoruje realizację projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych, informatycznych, jak również logistycznych.

Doradza klientom w zakresie wszelkich aspektów zgodności ich działalności z prawem zamówień publicznych. Zaangażowany w świadczenie pomocy prawnej na rzecz zamawiających oraz podmiotów korporacyjnych w szeregu postępowań o udzielenie zamówienia. Specjalizuje się w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami w sprawach skargowych na orzeczenia KIO. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zagadnień dotyczących pomocy publicznej. Ekspert w zakresie sporządzania oraz realizacji inwestycji na podstawie warunków kontraktowych FIDIC.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz The George Washington University Schoolof Business w zakresie PMI. Członek komisji ds. doskonalenia zawodowego, wydawnictw i nauki przy OIRP w Poznaniu.

Doradca w projekcie PARP „Nowe podejście do zamówień publicznych", w którym przeszkolił kilkadziesiąt kancelarii prawniczych. Prelegent licznych konferencji, wykładowca oraz trener z dorobkiem kilkuset szkoleń. Autor licznych publikacji z tematyki prawa gospodarczego i zamówień publicznych.

Przykładowe doświadczenie:

  • doradztwo w projekcie realizowanym przez PKP PLK S.A. pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” ze środków instrumentu Connecting Europe Facility „Łącząc Europę” 2014-2020 (CEF), wartość, ok. 1,2 mld PLN,
  • reprezentacja Prokuratury Krajowej przed KIO, która wyrokiem (sygn. akt KIO 2484/17 i KIO 2483/17) oddaliła dwa odwołania wniesione przez T-Mobile Polska S.A. oraz Konsorcjum: Orange  Polska S.A. i Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu pn.: „Zakup usług transmisji danych dla jednostek organizacyjnych prokuratury”,
  • doradztwo w projekcie „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki -Częstochowa” realizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ok. 600 mln PLN,
  • doradztwo na rzecz Prokuratury Krajową projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)” finansowanego ze środków UE, Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e- usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
  • doradztwo w projekcie „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I i II, odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wartość ok. 4,3 mld PLN.

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi