Szkolenie z postępowania w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego

W dniu 22 października 2020 roku adwokat Alicja Kociemba oraz adwokat Aneta Fornalik, przeprowadziły szkolenie on-line z Prawa o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego. Była…

Więcej
Sukces w sprawie sądowej dotyczącej wyłudzenia od naszego Klienta wynagrodzenia na podstawie sfałszowanych faktur VAT

Wyrokiem z dnia 13 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Koninie skazał 7 osób na kary pozbawienia wolności za przestępstwa oszustwa oraz fałszowania dokumentacji na szkodę Klienta Kancelarii - dużej spółki…

Więcej
Adwokat Paulina Kozłowska w Telewizji WTK o prawach pracownika w czasie epidemii

Gościem „Wieczoru WTK” w dniu 10 października 2020 roku była adwokat Paulina Kozłowska, która szczegółowo odpowiadała na pytania dotyczące szeroko rozumianych praw pracownika, tak szczególnie istotnych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Przemysław Przerywacz

radca prawny
| kom. +48 501 090 411
Email

Ekspert w dziedzinie prawa procesowego, arbitrażowego oraz prawa ochrony konkurencji. Kieruje praktyką Departamentu Procesów Sądowych i Spraw Spornych. Reprezentuje podmioty gospodarcze w sporach sądowych, a także reprezentuje ich interesy w negocjacjach przedprocesowych. Wartości przedmiotów sporu w sprawach w których reprezentował podmioty gospodarcze przekraczają 65 mln zł. Kieruje pracą zespołu adwokatów i radców prawnych tworzących Departament Procesów Sądowych i Spraw Spornych przygotowujących stanowiska procesowe Klientów oraz określających strategię Klienta na etapie powstawania sporu. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie, w zakresie prowadzenia sporów gospodarczych oraz sporów w postępowaniu arbitrażowym. Na swoim koncie,  ma ponad 50 wystąpień przed Sądem Najwyższym, w tym jest autorem ponad 30 skarg kasacyjnych. Doradza Klientom również w sprawach z zakresu ochrony konkurencji zarówno w podejmowaniu działań prewencyjnych jak i w toku postępowań przed organami ochrony konkurencji. W pracy zawodowej łączy również aspekty prawa gospodarczego, cywilnego oraz zawierania, rozwiązywania i wykonywania umów cywilnoprawnych. W 2002 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie w  2005 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu sędziowskiego. W 2007 roku został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi