„Dotychczasowe zmiany tylko utrudniały prawidłowe stosowanie prawa”

„Dziennik Gazeta Prawna” – prestiżowy dziennik prawno-gospodarczy, informujący o najważniejszych wydarzeniach i zjawiskach w gospodarce krajowej i zagranicznej, najnowszych zmianach w prawie, podatkach…

Więcej
IV Wielkopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

Radca prawny Wojciech Piórkowski - Dyrektor Departamentu Prawa Zamówień Publicznych, został zaproszony przez organizatora, tj. miesięcznik: „Zamawiający, zamówienia publiczne w praktyce” do udziału w charakterze…

Więcej
„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wszystkie aktualności

Przemysław Przerywacz

radca prawny
| kom. +48 501 090 411
Email

Ekspert w dziedzinie prawa procesowego, arbitrażowego oraz prawa ochrony konkurencji. Kieruje praktyką Departamentu Procesów Sądowych i Spraw Spornych. Reprezentuje podmioty gospodarcze w sporach sądowych, a także reprezentuje ich interesy w negocjacjach przedprocesowych. Wartości przedmiotów sporu w sprawach w których reprezentował podmioty gospodarcze przekraczają 65 mln zł. Kieruje pracą zespołu adwokatów i radców prawnych tworzących Departament Procesów Sądowych i Spraw Spornych przygotowujących stanowiska procesowe Klientów oraz określających strategię Klienta na etapie powstawania sporu. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie, w zakresie prowadzenia sporów gospodarczych oraz sporów w postępowaniu arbitrażowym. Na swoim koncie,  ma ponad 50 wystąpień przed Sądem Najwyższym, w tym jest autorem ponad 30 skarg kasacyjnych. Doradza Klientom również w sprawach z zakresu ochrony konkurencji zarówno w podejmowaniu działań prewencyjnych jak i w toku postępowań przed organami ochrony konkurencji. W pracy zawodowej łączy również aspekty prawa gospodarczego, cywilnego oraz zawierania, rozwiązywania i wykonywania umów cywilnoprawnych. W 2002 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie w  2005 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu sędziowskiego. W 2007 roku został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi