Wygrana w Sądzie pracy - uzyskaliśmy odszkodowanie dla lekarza rezydenta zwolnionego z pracy

W dniu 7 stycznia 2021 roku, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał wyrok, uwzględniający apelację skierowaną przez radcę prawnego Annę Piotrowską-Musioł oraz adwokata Paulinę Kozłowską w imieniu lekarza…

Więcej
Artykuł adwokat Anety Fornalik w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis” dotyczący swobody prowadzenia działalności gospodarczej

W dniu 7 stycznia 2021 roku Serwis Informacji Prawnej „Legalis” opublikował ogólnodostępny artykuł (tzw. n.ius) adwokat Anety Fornalik z zakresie Prawa gospodarczego: „Rozporządzenie covidowe ograniczające…

Więcej
„Praca zdalna w kraju w związku z COVID-19 a rezydencja podatkowa” – artykuł doradcy podatkowego Iwony Jacieczko w „Kwartalniku Doradca Podatkowy”

Wydawany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych „Kwartalnik Doradca Podatkowy”, w numerze 4/2020, zamieścił artykuł doradcy podatkowego Iwony Jacieczko, zatytułowany „Praca zdalna w kraju w związku z…

Więcej
Wszystkie aktualności

Przemysław Przerywacz

radca prawny
| kom. +48 501 090 411
Email

Ekspert w dziedzinie prawa procesowego, arbitrażowego oraz prawa ochrony konkurencji. Kieruje praktyką Departamentu Procesów Sądowych i Spraw Spornych. Reprezentuje podmioty gospodarcze w sporach sądowych, a także reprezentuje ich interesy w negocjacjach przedprocesowych. Wartości przedmiotów sporu w sprawach w których reprezentował podmioty gospodarcze przekraczają 65 mln zł. Kieruje pracą zespołu adwokatów i radców prawnych tworzących Departament Procesów Sądowych i Spraw Spornych przygotowujących stanowiska procesowe Klientów oraz określających strategię Klienta na etapie powstawania sporu. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie, w zakresie prowadzenia sporów gospodarczych oraz sporów w postępowaniu arbitrażowym. Na swoim koncie,  ma ponad 50 wystąpień przed Sądem Najwyższym, w tym jest autorem ponad 30 skarg kasacyjnych. Doradza Klientom również w sprawach z zakresu ochrony konkurencji zarówno w podejmowaniu działań prewencyjnych jak i w toku postępowań przed organami ochrony konkurencji. W pracy zawodowej łączy również aspekty prawa gospodarczego, cywilnego oraz zawierania, rozwiązywania i wykonywania umów cywilnoprawnych. W 2002 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie w  2005 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu sędziowskiego. W 2007 roku został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi