„Dotychczasowe zmiany tylko utrudniały prawidłowe stosowanie prawa”

„Dziennik Gazeta Prawna” – prestiżowy dziennik prawno-gospodarczy, informujący o najważniejszych wydarzeniach i zjawiskach w gospodarce krajowej i zagranicznej, najnowszych zmianach w prawie, podatkach…

Więcej
IV Wielkopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

Radca prawny Wojciech Piórkowski - Dyrektor Departamentu Prawa Zamówień Publicznych, został zaproszony przez organizatora, tj. miesięcznik: „Zamawiający, zamówienia publiczne w praktyce” do udziału w charakterze…

Więcej
„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wszystkie aktualności

Renata Kawula

radca prawny
| kom.: +48 503 161 308
Email

Ekspert w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacji, specjalista z zakresu prawa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta, roszczeń odszkodowawczych i ochrony przed nimi. Kieruje praktyką Departamentu Restrukturyzacji i Upadłości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów leczniczych, jednostek sektora finansów publicznych, w tym podmiotów samorządowych, prowadzenie sporów cywilnych i gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań upadłościowych po stronie dłużników i wierzycieli. Aktywnie uczestniczyła we wprowadzaniu w życie przepisów Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze w bliskiej współpracy z jej twórcami tj. prof. Feliksem Zedlerem i prof. Andrzejem Jakubeckim. Jako osoba z uprawnieniami sędziowskimi wykorzystuje na co dzień bogate doświadczenie zdobyte w pracy orzeczniczej sądów powszechnych w następujących wydziałach: upadłościowo-naprawczym, gospodarczym, cywilnym i karnym. Jest cenionym ekspertem szkoleniowym w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa gospodarczego. Prowadziła liczne szkolenia dla sędziów, syndyków, aplikantów radcowskich i sędziowskich, urzędników skarbowych. Uczestnik licznych seminariów i konferencji poświęconych prawu upadłościowemu i restrukturyzacyjnemu, a także prawu medycznemu, np. „Wielkopolska Konferencja Lekarzy i Prawników” oraz Konferencja Naukowa „Zdrowie w nauce i praktyce”. W 1990 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Następnie w 1992 roku ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski. W 1993 roku zdała uzupełniający egzamin radcowski. W latach 1992-2006 orzekała jako sędzia sądów rejonowych, przy czym w  latach 2003-2006 była Przewodniczącą Wydziału Upadłościowo-Naprawczego Sądu Rejonowego w Poznaniu. W roku 2007 została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi