Szkolenie z postępowania w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego

W dniu 22 października 2020 roku adwokat Alicja Kociemba oraz adwokat Aneta Fornalik, przeprowadziły szkolenie on-line z Prawa o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego. Była…

Więcej
Sukces w sprawie sądowej dotyczącej wyłudzenia od naszego Klienta wynagrodzenia na podstawie sfałszowanych faktur VAT

Wyrokiem z dnia 13 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Koninie skazał 7 osób na kary pozbawienia wolności za przestępstwa oszustwa oraz fałszowania dokumentacji na szkodę Klienta Kancelarii - dużej spółki…

Więcej
Adwokat Paulina Kozłowska w Telewizji WTK o prawach pracownika w czasie epidemii

Gościem „Wieczoru WTK” w dniu 10 października 2020 roku była adwokat Paulina Kozłowska, która szczegółowo odpowiadała na pytania dotyczące szeroko rozumianych praw pracownika, tak szczególnie istotnych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Renata Kawula

radca prawny
| kom.: +48 503 161 308
Email

Ekspert w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacji, specjalista z zakresu prawa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta, roszczeń odszkodowawczych i ochrony przed nimi. Kieruje praktyką Departamentu Restrukturyzacji i Upadłości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów leczniczych, jednostek sektora finansów publicznych, w tym podmiotów samorządowych, prowadzenie sporów cywilnych i gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań upadłościowych po stronie dłużników i wierzycieli. Aktywnie uczestniczyła we wprowadzaniu w życie przepisów Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze w bliskiej współpracy z jej twórcami tj. prof. Feliksem Zedlerem i prof. Andrzejem Jakubeckim. Jako osoba z uprawnieniami sędziowskimi wykorzystuje na co dzień bogate doświadczenie zdobyte w pracy orzeczniczej sądów powszechnych w następujących wydziałach: upadłościowo-naprawczym, gospodarczym, cywilnym i karnym. Jest cenionym ekspertem szkoleniowym w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa gospodarczego. Prowadziła liczne szkolenia dla sędziów, syndyków, aplikantów radcowskich i sędziowskich, urzędników skarbowych. Uczestnik licznych seminariów i konferencji poświęconych prawu upadłościowemu i restrukturyzacyjnemu, a także prawu medycznemu, np. „Wielkopolska Konferencja Lekarzy i Prawników” oraz Konferencja Naukowa „Zdrowie w nauce i praktyce”. W 1990 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Następnie w 1992 roku ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski. W 1993 roku zdała uzupełniający egzamin radcowski. W latach 1992-2006 orzekała jako sędzia sądów rejonowych, przy czym w  latach 2003-2006 była Przewodniczącą Wydziału Upadłościowo-Naprawczego Sądu Rejonowego w Poznaniu. W roku 2007 została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi