Wygrana w Sądzie pracy - uzyskaliśmy odszkodowanie dla lekarza rezydenta zwolnionego z pracy

W dniu 7 stycznia 2021 roku, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał wyrok, uwzględniający apelację skierowaną przez radcę prawnego Annę Piotrowską-Musioł oraz adwokata Paulinę Kozłowską w imieniu lekarza…

Więcej
Artykuł adwokat Anety Fornalik w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis” dotyczący swobody prowadzenia działalności gospodarczej

W dniu 7 stycznia 2021 roku Serwis Informacji Prawnej „Legalis” opublikował ogólnodostępny artykuł (tzw. n.ius) adwokat Anety Fornalik z zakresie Prawa gospodarczego: „Rozporządzenie covidowe ograniczające…

Więcej
„Praca zdalna w kraju w związku z COVID-19 a rezydencja podatkowa” – artykuł doradcy podatkowego Iwony Jacieczko w „Kwartalniku Doradca Podatkowy”

Wydawany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych „Kwartalnik Doradca Podatkowy”, w numerze 4/2020, zamieścił artykuł doradcy podatkowego Iwony Jacieczko, zatytułowany „Praca zdalna w kraju w związku z…

Więcej
Wszystkie aktualności

Renata Kawula

radca prawny
| kom.: +48 503 161 308
Email

Ekspert w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacji, specjalista z zakresu prawa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta, roszczeń odszkodowawczych i ochrony przed nimi. Kieruje praktyką Departamentu Restrukturyzacji i Upadłości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów leczniczych, jednostek sektora finansów publicznych, w tym podmiotów samorządowych, prowadzenie sporów cywilnych i gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań upadłościowych po stronie dłużników i wierzycieli. Aktywnie uczestniczyła we wprowadzaniu w życie przepisów Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze w bliskiej współpracy z jej twórcami tj. prof. Feliksem Zedlerem i prof. Andrzejem Jakubeckim. Jako osoba z uprawnieniami sędziowskimi wykorzystuje na co dzień bogate doświadczenie zdobyte w pracy orzeczniczej sądów powszechnych w następujących wydziałach: upadłościowo-naprawczym, gospodarczym, cywilnym i karnym. Jest cenionym ekspertem szkoleniowym w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa gospodarczego. Prowadziła liczne szkolenia dla sędziów, syndyków, aplikantów radcowskich i sędziowskich, urzędników skarbowych. Uczestnik licznych seminariów i konferencji poświęconych prawu upadłościowemu i restrukturyzacyjnemu, a także prawu medycznemu, np. „Wielkopolska Konferencja Lekarzy i Prawników” oraz Konferencja Naukowa „Zdrowie w nauce i praktyce”. W 1990 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Następnie w 1992 roku ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski. W 1993 roku zdała uzupełniający egzamin radcowski. W latach 1992-2006 orzekała jako sędzia sądów rejonowych, przy czym w  latach 2003-2006 była Przewodniczącą Wydziału Upadłościowo-Naprawczego Sądu Rejonowego w Poznaniu. W roku 2007 została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi