Wzięliśmy udział w konferencji naukowej pt. „Badania kliniczne - nowe możliwości rozwoju medycyny”

W dniu 24 listopada 2021 roku z inicjatywy Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Fundacji NeurOstArt odbyła…

Więcej
Krajowa Izba Odwoławcza wydała korzystny dla naszego Klienta wyrok oddalając wszystkie zarzuty odwołań złożonych przez wykonawców

Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 22 listopada 2021 roku w połączonych sprawach o sygn. akt KIO 3209/21 oraz KIO 3237/21 wydała korzystny dla naszego Klienta wyrok oddalając wszystkie zarzuty odwołań złożonych…

Więcej
Przedstawiciele Kancelarii wzięli udział w spotkaniu Członków Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych

W dniu 16 listopada 2021 roku, przedstawiciele Kancelarii: radca prawny Ewelina Jeglikowska, radca prawny Wojciech Piórkowski oraz adwokat Paulina Kozłowska uczestniczyli w spotkaniu Członków Wielopolskiego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Renata Kawula

radca prawny
| kom.: +48 503 161 308
Email

Ekspert w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacji, specjalista z zakresu prawa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta, roszczeń odszkodowawczych i ochrony przed nimi. Kieruje praktyką Departamentu Restrukturyzacji i Upadłości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów leczniczych, jednostek sektora finansów publicznych, w tym podmiotów samorządowych, prowadzenie sporów cywilnych i gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań upadłościowych po stronie dłużników i wierzycieli. Aktywnie uczestniczyła we wprowadzaniu w życie przepisów Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze w bliskiej współpracy z jej twórcami tj. prof. Feliksem Zedlerem i prof. Andrzejem Jakubeckim. Jako osoba z uprawnieniami sędziowskimi wykorzystuje na co dzień bogate doświadczenie zdobyte w pracy orzeczniczej sądów powszechnych w następujących wydziałach: upadłościowo-naprawczym, gospodarczym, cywilnym i karnym. Jest cenionym ekspertem szkoleniowym w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa gospodarczego. Prowadziła liczne szkolenia dla sędziów, syndyków, aplikantów radcowskich i sędziowskich, urzędników skarbowych. Uczestnik licznych seminariów i konferencji poświęconych prawu upadłościowemu i restrukturyzacyjnemu, a także prawu medycznemu, np. „Wielkopolska Konferencja Lekarzy i Prawników” oraz Konferencja Naukowa „Zdrowie w nauce i praktyce”. W 1990 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Następnie w 1992 roku ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski. W 1993 roku zdała uzupełniający egzamin radcowski. W latach 1992-2006 orzekała jako sędzia sądów rejonowych, przy czym w  latach 2003-2006 była Przewodniczącą Wydziału Upadłościowo-Naprawczego Sądu Rejonowego w Poznaniu. W roku 2007 została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Biznes i Marketing

Rzecznicy patentowi