Uczestniczyliśmy w XVII Forum Rynku Zdrowia

Mecenasi z Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych tj. radca prawny Ewelina Jeglikowska, radca prawny Anna Piotrowska-Musioł oraz adwokat Paulina Kozłowska  uczestniczyły w XVII Forum…

Więcej
Publikujemy w Kwartalniku: Prawo Budowlane (nr 10)

W Numerze 10. Kwartalnika: Prawo Budowlane (wydawnictwo Must Read Media) ukazał się artykuł mec. Anety Fornalik: „Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – procedura, charakter prawny”, który…

Więcej
Nie warto zwlekać z decyzją o dochodzeniu roszczeń – Sądy potwierdzają zasadność powództw nabywców certyfikatów inwestycyjnych funduszy W Investments wobec Alior Bank S.A.

Kancelaria wniosła kolejny pozew związany z roszczeniami nabywców certyfikatów inwestycyjnych funduszy W Investments. Tym razem Klient Kancelarii, konsument, domaga się zapłaty na jego rzecz przez Alior…

Więcej
Wszystkie aktualności

Urszula Nowaczyk

Email

Specjalizuje się w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości gospodarczej i przestępczości narkotykowej. Kieruje pracą prawników tworzących Departament Spraw Karnych-Gospodarczych. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje w toku postępowania karnego i wykonawczego osoby prywatne. Zajmuje się również doradztwem i reprezentacją w toku procesu karnego podmiotów gospodarczych. W praktyce zawodowej skupia się również na szeroko rozumianych problemach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, włącznie z obsługą procesów sądowych z elementem transgranicznym oraz reprezentacją obywateli Unii Europejskiej przed polskim sądem. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział majątku. Skutecznie przeprowadziła kilkadziesiąt skomplikowanych procesów karnych na terenie całego kraju, w tym zakończonych wystąpieniami przed Sądem Najwyższym. Brała udział w licznych konferencjach i seminariach obejmujących tematykę prawa karnego materialnego i procesowego, a także szkolenia doskonalące wystąpienia publiczne. Jest laureatką licznych uniwersyteckich konkursów krasomówczych. W 2005 roku ukończyła studia prawnicze z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od tegoż roku jest związana z naszą Kancelarią, w której odbyła w całości aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Pawła Sowisło. W 2010 roku została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi