„Dotychczasowe zmiany tylko utrudniały prawidłowe stosowanie prawa”

„Dziennik Gazeta Prawna” – prestiżowy dziennik prawno-gospodarczy, informujący o najważniejszych wydarzeniach i zjawiskach w gospodarce krajowej i zagranicznej, najnowszych zmianach w prawie, podatkach…

Więcej
IV Wielkopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

Radca prawny Wojciech Piórkowski - Dyrektor Departamentu Prawa Zamówień Publicznych, został zaproszony przez organizatora, tj. miesięcznik: „Zamawiający, zamówienia publiczne w praktyce” do udziału w charakterze…

Więcej
„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wszystkie aktualności

Urszula Nowaczyk

Email

Specjalizuje się w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości gospodarczej i przestępczości narkotykowej. Kieruje pracą prawników tworzących Departament Spraw Karnych-Gospodarczych. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje w toku postępowania karnego i wykonawczego osoby prywatne. Zajmuje się również doradztwem i reprezentacją w toku procesu karnego podmiotów gospodarczych. W praktyce zawodowej skupia się również na szeroko rozumianych problemach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, włącznie z obsługą procesów sądowych z elementem transgranicznym oraz reprezentacją obywateli Unii Europejskiej przed polskim sądem. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział majątku. Skutecznie przeprowadziła kilkadziesiąt skomplikowanych procesów karnych na terenie całego kraju, w tym zakończonych wystąpieniami przed Sądem Najwyższym. Brała udział w licznych konferencjach i seminariach obejmujących tematykę prawa karnego materialnego i procesowego, a także szkolenia doskonalące wystąpienia publiczne. Jest laureatką licznych uniwersyteckich konkursów krasomówczych. W 2005 roku ukończyła studia prawnicze z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od tegoż roku jest związana z naszą Kancelarią, w której odbyła w całości aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Pawła Sowisło. W 2010 roku została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi