Szkolenie z postępowania w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego

W dniu 22 października 2020 roku adwokat Alicja Kociemba oraz adwokat Aneta Fornalik, przeprowadziły szkolenie on-line z Prawa o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego. Była…

Więcej
Sukces w sprawie sądowej dotyczącej wyłudzenia od naszego Klienta wynagrodzenia na podstawie sfałszowanych faktur VAT

Wyrokiem z dnia 13 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Koninie skazał 7 osób na kary pozbawienia wolności za przestępstwa oszustwa oraz fałszowania dokumentacji na szkodę Klienta Kancelarii - dużej spółki…

Więcej
Adwokat Paulina Kozłowska w Telewizji WTK o prawach pracownika w czasie epidemii

Gościem „Wieczoru WTK” w dniu 10 października 2020 roku była adwokat Paulina Kozłowska, która szczegółowo odpowiadała na pytania dotyczące szeroko rozumianych praw pracownika, tak szczególnie istotnych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Urszula Nowaczyk

Email

Specjalizuje się w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości gospodarczej i przestępczości narkotykowej. Kieruje pracą prawników tworzących Departament Spraw Karnych-Gospodarczych. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje w toku postępowania karnego i wykonawczego osoby prywatne. Zajmuje się również doradztwem i reprezentacją w toku procesu karnego podmiotów gospodarczych. W praktyce zawodowej skupia się również na szeroko rozumianych problemach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, włącznie z obsługą procesów sądowych z elementem transgranicznym oraz reprezentacją obywateli Unii Europejskiej przed polskim sądem. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział majątku. Skutecznie przeprowadziła kilkadziesiąt skomplikowanych procesów karnych na terenie całego kraju, w tym zakończonych wystąpieniami przed Sądem Najwyższym. Brała udział w licznych konferencjach i seminariach obejmujących tematykę prawa karnego materialnego i procesowego, a także szkolenia doskonalące wystąpienia publiczne. Jest laureatką licznych uniwersyteckich konkursów krasomówczych. W 2005 roku ukończyła studia prawnicze z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od tegoż roku jest związana z naszą Kancelarią, w której odbyła w całości aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Pawła Sowisło. W 2010 roku została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Wspólnicy zarządzający

Wspólnicy

Kadra menedżerska

Adwokaci i radcy prawni

Doradcy podatkowi

Doradcy ds. bezpieczeństwa informacji

Administracja

Rzecznicy patentowi