„Kiedy starosta musi wznowić postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę” - artykuł mec. Anety Fornalik w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Samorząd i Administracja” (nr 90/2021) opublikował artykuł adwokat Anety Fornalik pt.: „Kiedy starosta musi wznowić postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę”. Artykuł…

Więcej
Zasadność roszczeń odszkodowawczych nabywców certyfikatów inwestycyjnych W Investments wobec Alior Bank S.A. prawomocnie potwierdzona

Sąd Odwoławczy oddalił apelację wywiedzioną przez Alior Bank S.A. od wyroku wstępnego Sądu Gospodarczego, potwierdzając zasadność roszczeń odszkodowawczych skierowanych przez Kancelarię w imieniu nabywcy…

Więcej
Wszystkie aktualności

Sąd Okręgowy w Poznaniu przywraca emerytury kolejnym byłym funkcjonariuszom służb mundurowych w okresie przed 1990 rokiem

09.04.2021

Sąd Okręgowy w Poznaniu, po rozpoznaniu odwołań wywiedzionych przez adwokata Jana Dudzika oraz radcę prawnego Joannę Zielińską, wydał kolejne wyroki na mocy których przywrócił byłym funkcjonariuszom służb mundurowych w okresie przed 1990 rokiem, świadczenia emerytalno-rentowe, których pozbawieni zostali na mocy tzw. „Ustawy dezubekizacyjnej” z 2017 roku.

Korzystne rozstrzygnięcia stanowią potwierdzenie prezentowanego przez prawników Kancelarii stanowiska, iż niedopuszczalne jest stosowanie represji finansowych, w stosunku do byłych funkcjonariuszy służb mundurowych tylko z tego powodu, że wykonywali oni pracę na rzecz aparatu państwowego w okresie poprzedzającym zmianę ustroju państwa polskiego, tj. przed 1990 rokiem.

Wyroki wydane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w przywołanych powyżej sprawach dotyczyły pracowników średniego szczebla, wykonujących swoje zadania w wydziałach paszportowych i archiwum.

W ocenie Sądu zakres wykonywanych czynności na zajmowanych przez Klientów Kancelarii stanowiskach przesądził o braku podstaw do przyjęcia, iż wykonywali oni zadania, które w myśl tzw. „Ustawy dezubekizacyjnej” mogły stanowić przesłankę do obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych.

Potwierdzone zatem zostało stanowisko prezentowane przez adwokata Jana Dudzika oraz radcę prawnego Joannę Zielińską, iż każdorazowe obniżenie tych świadczeń powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w szczególności indywidualnych zachowań funkcjonariuszy, co gwarantuje konstytucyjna zasada równości i niedyskryminacji.

Pozostałych kilkadziesiąt odwołań wywiedzionych przez Kancelarię w imieniu jej Klientów oczekuje jeszcze na rozstrzygnięcie przed poznańskim i warszawskim Sądem.

Pozostałe aktualności