„Kiedy starosta musi wznowić postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę” - artykuł mec. Anety Fornalik w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Samorząd i Administracja” (nr 90/2021) opublikował artykuł adwokat Anety Fornalik pt.: „Kiedy starosta musi wznowić postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę”. Artykuł…

Więcej
Zasadność roszczeń odszkodowawczych nabywców certyfikatów inwestycyjnych W Investments wobec Alior Bank S.A. prawomocnie potwierdzona

Sąd Odwoławczy oddalił apelację wywiedzioną przez Alior Bank S.A. od wyroku wstępnego Sądu Gospodarczego, potwierdzając zasadność roszczeń odszkodowawczych skierowanych przez Kancelarię w imieniu nabywcy…

Więcej
Wszystkie aktualności

COVID-19: Przedsiębiorcy

Tarcza antykryzysowa z 16 kwietnia 2020 roku (1.0 oraz 2.0)

17.04.2020

Więcej

Poniższy dokument zawiera regulacje prawne wchodzące w skład tzw. tarczy antykryzysowej według stanu na 17 kwietnia 2020 roku, obejmując łącznie swym opracowaniem rozwiązania dla przedsiębiorców wprowadzone tarczą antykryzysową 1.0 (z 31 marca 2020 roku) oraz  tarczą antykryzysową 2.0. (z 16 kwietnia 2020 roku).

 

Pobierz dokument

Tarcza antykryzysowa z 31 marca 2020 roku (1.0)

01.04.2020

Więcej

Przygotowaliśmy dokument, który w przystępny sposób przedstawia tzw. „Tarczę antykryzysową” czyli regulacje zawarte w Ustawie z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 658), których celem jest pomoc przedsiębiorcom w przetrwaniu okresu epidemii koronawirusa.

Wprowadzone rozwiązania dotyczą różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Odnoszą się one przede wszystkim do kwestii zapewnienia przedsiębiorcy zachowania płynności finansowej oraz utrzymania stanowisk pracy poprzez wprowadzenie szerokiego wachlarza instrumentów w postaci pożyczek, poręczeń bądź innego wsparcia finansowego przedsiębiorców oraz dokonania zmian m.in. w prawie pracy, prawie ubezpieczeń społecznych i prawie podatkowym, które mają zapewnić przedsiębiorcom realną pomoc.

Pobierz dokument