„Kiedy starosta musi wznowić postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę” - artykuł mec. Anety Fornalik w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Samorząd i Administracja” (nr 90/2021) opublikował artykuł adwokat Anety Fornalik pt.: „Kiedy starosta musi wznowić postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę”. Artykuł…

Więcej
Zasadność roszczeń odszkodowawczych nabywców certyfikatów inwestycyjnych W Investments wobec Alior Bank S.A. prawomocnie potwierdzona

Sąd Odwoławczy oddalił apelację wywiedzioną przez Alior Bank S.A. od wyroku wstępnego Sądu Gospodarczego, potwierdzając zasadność roszczeń odszkodowawczych skierowanych przez Kancelarię w imieniu nabywcy…

Więcej
Wszystkie aktualności

COVID-19: Samorząd terytorialny

Termin i skutki (nie)doręczenia przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) przez organ administracji publicznej

04.09.2020

Więcej

Zmiany wprowadzone 20 sierpnia 2020 roku do przepisu art. 98 Ustawy z dnia 16.04.2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dotyczą kwestii traktowania nieodebranej korespondencji doręczanej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Przepis ma znaczenie dla biegu terminów procesowych postępowania administracyjnego.

Pobierz dokument

Tarcza antykryzysowa z 19 czerwca 2020 roku (4.0)

30.06.2020

Więcej

Tarcza zawiera wiele przepisów, które określiły odmienny od dotychczasowego sposób funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (JST). Jest to szereg przepisów, których stosowanie jest kompetencją lub obowiązkiem JST, a działania JST będą stanowić odpowiedź na potrzeby pomocy zgłaszanej przez lokalną społeczność. Poniższy dokument, zawiera informacje w zakresie wybranych, praktycznych aspektów funkcjonowania JST w czasie epidemii wirusa SaRS-CoV-2, według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2020 roku. Opracowanie zawiera rozwiązania wprowadzone tarczą antykryzysową 4.0 (z 19 czerwca 2020 roku) i stanowi aktualizację oraz uzupełnienie opracowań odnoszących się do tarczy antykryzysowej 1.0 (z 31 marca 2020 roku), tarczy antykryzysowej 2.0 (z 16 kwietnia 2020 roku) oraz tarczy antykryzysowej 3.0. (z dnia 14 maja 2020 r.). Wszystkie dokumenty należy czytać łącznie.

Pobierz dokument

Tarcza antykryzysowa z 14 maja 2020 roku (3.0)

16.05.2020

Więcej

Tarcza zawiera wiele przepisów, które określiły odmienny od dotychczasowego sposób funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (JST). Jest to szereg przepisów, których stosowanie jest kompetencją lub obowiązkiem JST, a działania JST będą stanowić odpowiedź na potrzeby pomocy zgłaszanej przez lokalną społeczność. Poniższe dokumenty, zawierają informacje w zakresie wybranych, praktycznych aspektów funkcjonowania JST w czasie epidemii wirusa SaRS-CoV-2, według stanu prawnego na dzień 20 maja 2020 roku. Opracowania zawierają rozwiązania wprowadzone tarczą antykryzysową 3.0. (z 14 maja 2020 roku) i stanowią aktualizację oraz uzupełnienie opracowania odnoszącego się do tarczy antykryzysowej 1.0. (z 31 marca 2020 roku) oraz do tarczy antykryzysowej 2.0. (z 16 kwietnia 2020 roku). Wszystkie dokumenty należy czytać łącznie.

Pobierz dokument Pobierz dokument

Tarcza antykryzysowa z 16 kwietnia 2020 roku (1.0 oraz 2.0)

27.04.2020

Więcej

Tarcza zawiera wiele przepisów, które określiły odmienny od dotychczasowego sposób funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (JST). Jest to szereg przepisów, których stosowanie jest kompetencją lub obowiązkiem JST, a działania JST będą stanowić odpowiedź na potrzeby pomocy zgłaszanej przez lokalną społeczność. Poniższy dokument, zawiera informacje w zakresie wybranych, praktycznych aspektów funkcjonowania JST w czasie epidemii wirusa SaRS-CoV-2, według stanu prawnego na dzień 24 kwietnia 2020 roku. Opracowanie zawiera rozwiązania wprowadzone tarczą antykryzysową 2.0. (z 16 kwietnia 2020 kwietnia) i stanowi aktualizację oraz uzupełnienie opracowania odnoszącego się do tarczy antykryzysowej 1.0. (z 31 marca 2020 roku). Oba dokumenty należy czytać łącznie.

Pobierz dokument

Tarcza antykryzysowa z 31 marca 2020 roku (1.0)

03.04.2020

Więcej

Tarcza zawiera wiele przepisów, które określiły odmienny od dotychczasowego sposób funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (JST). Jest to szereg przepisów, których stosowanie jest kompetencją lub obowiązkiem JST, a działania JST będą stanowić odpowiedź na potrzeby pomocy zgłaszanej przez lokalną społeczność. Poniższy dokument, zawiera informacje w zakresie wybranych, praktycznych aspektów funkcjonowania JST w czasie epidemii wirusa SaRS-CoV-2, według stanu prawnego na dzień 3 kwietnia 2020 roku.

Pobierz dokument