Mateusz Wojtkowiak

Mateusz Wojtkowiak
Mateusz Wojtkowiak
RADCA PRAWNY

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, zarówno w zakresie doradztwa korporacyjnego jak i transakcyjnego. Specjalizuje się w procesach przekształceń, połączeń i fuzji (M&A) spółek prawa handlowego oraz ich restrukturyzacji. Doradza podmiotom gospodarczym w bieżących sprawach związanych z prowadzoną działalnością operacyjną, a także wspiera ich w toku negocjacji biznesowych oraz opracowywaniu rozbudowanych umów handlowych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami cywilnymi oraz gospodarczymi z zakresu sporu wspólników spółek prawa handlowego, nieuczciwej konkurencji oraz spraw gospodarczych.

Wspiera klientów korporacyjnych w tworzeniu i opiniowaniu wewnętrznych regulacji korporacyjnych, w tym regulaminów działania organów spółek (zarządy, rady nadzorcze, walne zgromadzenia) z udziałem kapitału zagranicznego. Wspomagał klientów przy tworzeniu i likwidowaniu zagranicznych oddziałów. Zajmuje się przygotowywaniem i sporządzaniem dokumentacji wewnętrznej niezbędnej do funkcjonowania organów korporacyjnych spółek: zgromadzeń wspólników, zarządów i rad nadzorczych oraz obsługą prawną zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń oraz posiedzeń innych organów spółek, w tym np. wsparcie merytoryczne walnych zgromadzeń spółek akcyjnych publicznych i niepublicznych. Pomaga również wdrażać rozwiązania compliance – tj. zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, regulacjami wewnętrznymi, regulaminami funkcjonowania poszczególnych organów spółek. Współuczestniczył i koordynował proces scalenia akcji spółki notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, uczestniczył i wspomagał spółki z udziałem Skarbu Państwa w przeprowadzeniu umowy inwestycyjnej obejmującej emisję pomostowych obligacji zamiennych na akcje imienne spółki akcyjnej, doradzał i nadzorował procesy nabywania akcji własnych przez spółki i umorzenia akcji własnych. Przeprowadzanie transakcji M&A spółek giełdowych. Interesuje się narciarstwem, kolarstwem rekreacyjnym, górskimi wędrówkami, powieściami kryminalnymi, grami planszowymi i fabularnymi.

Inna aktywność zawodowa:
Prelegent na cyklicznych spotkaniach prawników obsługujących szeroko pojętą branżę nowych technologii i praw własności intelektualnej – „Meet(IP)ings” odbywających się pod patronatem Wolters Kluwer i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Prelegent na konferencji Poznań Start-up w zakresie prawa nowych technologii.

Wykształcenie:

  • Studia prawnicze (UAM, Wydział Prawa i Administracji, 2011)
  • Aplikacja radcowska (OIRP Poznań, 2015)
  • Kurs: Analiza finansowa przedsiębiorstw (UAM, 2017)

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.