„Kiedy starosta musi wznowić postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę” - artykuł mec. Anety Fornalik w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Samorząd i Administracja” (nr 90/2021) opublikował artykuł adwokat Anety Fornalik pt.: „Kiedy starosta musi wznowić postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę”. Artykuł…

Więcej
Zasadność roszczeń odszkodowawczych nabywców certyfikatów inwestycyjnych W Investments wobec Alior Bank S.A. prawomocnie potwierdzona

Sąd Odwoławczy oddalił apelację wywiedzioną przez Alior Bank S.A. od wyroku wstępnego Sądu Gospodarczego, potwierdzając zasadność roszczeń odszkodowawczych skierowanych przez Kancelarię w imieniu nabywcy…

Więcej
Wszystkie aktualności

COVID-19: Prawo administracyjne

Termin i skutki (nie)doręczenia przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) przez organ administracji publicznej

04.09.2020

Więcej

Zmiany wprowadzone 20 sierpnia 2020 roku do przepisu art. 98 Ustawy z dnia 16.04.2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dotyczą kwestii traktowania nieodebranej korespondencji doręczanej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Przepis ma znaczenie dla biegu terminów procesowych postępowania administracyjnego.

Pobierz dokument

Bieg terminów w prawie administracyjnym wg. stanu na 15 kwietnia 2020 roku

15.04.2020

Więcej

Poniższy dokument stanowi wykładnię wybranych przepisów prawa dotyczących terminów wnoszenia środków zaskarżenia w wybranych rodzajach spraw (sądowo)administracyjnych.

Pobierz dokument

Tarcza antykryzysowa z 31 marca 2020 roku

01.04.2020

Więcej

W zakresie przepisów prawa administracyjnego tarcza wprowadziła m. in. przesunięcie terminu dokonania opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych, przedłużenie terminu rejestracji pojazdu.

Pobierz dokument