dr Mateusz Langer

dr Mateusz Langer
dr Mateusz Langer
EKSPERT W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO I FINANSÓW PUBLICZNYCH

Specjalizuje się w prawie finansowym, w szczególności w materialnym prawie podatkowym oraz prawie finansów publicznych. Doświadczenie w zakresie legislacji zdobywał w Biurze Analiz Sejmowych.

Autor publikacji zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych: „Problem interesu w prawie podatkowym”, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. 112 (2019); „Głos w sprawie partycypacji samorządu terytorialnego w podatkach państwowych”, Kwartalnik Prawa Podatkowego, nr 3 (2015); „Numeryczne reguły fiskalne jako prospektywne narzędzia odnowy finansów publicznych”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, nr 11 (2015). Jego zainteresowania to szachy, teoria i filozofia prawa oraz ekonomia.

Inna aktywność zawodowa:
Laureat konkursów: Ex aequo III miejsce (2016) w Ogólnopolskim Konkursie Literackim organizowanym w ramach XI Dni Jana Pawła II – Miłosierdzie; Wyróżnienie (2015) w XII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronione w 2014 roku – w kategorii prac magisterskich; Nagroda II stopnia (2013) w XVI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej poświęconej współczesnym problemom orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego.

Wykształcenie:

  • Studia prawnicze (UAM, Wydział Prawa i Administracji, 2014)
  • Studia podyplomowe z zakresu gospodarki, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej (UEP, Wydział Ekonomii, 2018)
  • Doktor nauk prawnych (UAM, Wydział Prawa i Administracji, 2021)

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.