Wzięliśmy udział w konferencji naukowej pt. „Badania kliniczne - nowe możliwości rozwoju medycyny”

W dniu 24 listopada 2021 roku z inicjatywy Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Fundacji NeurOstArt odbyła…

Więcej
Krajowa Izba Odwoławcza wydała korzystny dla naszego Klienta wyrok oddalając wszystkie zarzuty odwołań złożonych przez wykonawców

Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 22 listopada 2021 roku w połączonych sprawach o sygn. akt KIO 3209/21 oraz KIO 3237/21 wydała korzystny dla naszego Klienta wyrok oddalając wszystkie zarzuty odwołań złożonych…

Więcej
Przedstawiciele Kancelarii wzięli udział w spotkaniu Członków Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych

W dniu 16 listopada 2021 roku, przedstawiciele Kancelarii: radca prawny Ewelina Jeglikowska, radca prawny Wojciech Piórkowski oraz adwokat Paulina Kozłowska uczestniczyli w spotkaniu Członków Wielopolskiego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Oferty pracy

Radca prawny specjalizujący się w Prawie Zamówień Publicznych

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

poszukuje do biura w Warszawie

Radcy prawnego specjalizującego się w Prawie Zamówień Publicznych

(nr ref.: pzp/11/2020)

Obowiązki:

 • świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klientów Kancelarii z zakresu Prawa Zamówień Publicznych
 • zapewnienie merytorycznej obsługi i uczestnictwo w procedurach przetargowych aranżowanych przez Klientów Kancelarii
 • analiza zagadnień prawnych, sporządzanie opinii, udzielanie porad, dyżury u Klientów

Wymagania:

 • posiadanie uprawnień zawodowych radcy prawnego od min. 2 lat 
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania i interpretacji Prawa Zamówień Publicznych
 • doświadczenie związane z udziałem w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą  
 • czynne prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • pracę w zespole profesjonalistów największej kancelarii prawnej w Wielkopolsce
 • samodzielne prowadzenie spraw
 • niezbędne narzędzia pracy

Osoby spełniające ww. wymagania prosimy o przesłanie CV zawierającego klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)”

na adres: rekrutacja@sowislo.com.pl

w temacie e-maila wpisując numer referencyjny: pzp/11/2020.

Wyślij e-mail

Aplikant adwokacki 1 lub 2 roku

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

zatrudni

aplikanta adwokackiego 1 lub 2 roku  

 

Zakres obowiązków:

 • analiza i rekomendowanie rozwiązania problemów prawnych Klientów we współpracy z dedykowanym adwokatem   
 • czynny udział w rozprawach i posiedzeniach Sądów
 • przygotowywanie projektów pism procesowych oraz pism do Klientów
 • analiza orzecznictwa i doktryny

Oczekiwania:

 • doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego i rodzinnego
 • zdolności komunikacyjne i wysoka kultura osobista
 • samodzielność w kontakcie z Klientem
 • mile widziana znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
 • czynne prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w renomowanej i największej wielkopolskiej Kancelarii prawnej 
 • nabycie praktycznego doświadczenia w stosowaniu różnych dziedzin prawa
 • dalszy rozwój zawodowy w ramach wewnętrznej ścieżki kariery
 • niezbędne narzędzia pracy

CV zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” należy kierować elektronicznie na adres:

 

rekrutacja@sowislo.com.pl

 

w tytule maila wpisując numer referencyjny: apl/adw/2021

 

Wyślij e-mail

Aplikant adwokacki/radcowski (aplikacja 2021-2023) - biuro Warszawa

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

zatrudni w biurze w Warszawie prawników, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką/radcowską (2021-2023), który odbył się w dniu 26 września 2020 roku

Zakres obowiązków:

 • analiza i rekomendowanie rozwiązania problemów prawnych Klientów we współpracy z dedykowanym adwokatem/radcą prawnym  
 • przygotowywanie projektów pism procesowych, opinii oraz pism do Klientów
 • czynny udział w rozprawach i posiedzeniach Sądów
 • analiza orzecznictwa i doktryny

Od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności pracy samodzielnej i w zespole pod presją czasu
 • praktycznej znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego
 • nastawienia na praktyczne zdobywanie wiedzy prawniczej
 • wysokiej kultury osobistej i zdolności komunikacyjnych
 • mile widziana uprzednia praktyka w kancelarii prawnej

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w renomowanej i największej wielkopolskiej kancelarii prawnej 
 • nabycie praktycznego doświadczenia w stosowaniu prawa z różnych dziedzin
 • rozwój zawodowy w ramach wewnętrznej ścieżki kariery
 • niezbędne narzędzia pracy

CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” prosimy kierować elektronicznie na adres:

rekrutacja@sowislo.com.pl

w tytule e-maila wpisując numer referencyjny: apl/egz/waw/2020

Wyślij e-mail

Aplikant adwokacki/radcowski (aplikacja 2021-2023) - biuro Poznań

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

zatrudni w biurze w Poznaniu prawników, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką/radcowską (2021-2023), który odbył się w dniu 26 września 2020 roku

Zakres obowiązków:

 • analiza i rekomendowanie rozwiązania problemów prawnych Klientów we współpracy z dedykowanym adwokatem/radcą prawnym  
 • przygotowywanie projektów pism procesowych, opinii oraz pism do Klientów
 • czynny udział w rozprawach i posiedzeniach Sądów
 • analiza orzecznictwa i doktryny

Od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności pracy samodzielnej i w zespole pod presją czasu
 • praktycznej znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego
 • nastawienia na praktyczne zdobywanie wiedzy prawniczej
 • wysokiej kultury osobistej i zdolności komunikacyjnych
 • mile widziana uprzednia praktyka w kancelarii prawnej

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w renomowanej i największej wielkopolskiej kancelarii prawnej 
 • nabycie praktycznego doświadczenia w stosowaniu prawa z różnych dziedzin
 • rozwój zawodowy w ramach wewnętrznej ścieżki kariery
 • niezbędne narzędzia pracy

CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” prosimy kierować elektronicznie na adres:

rekrutacja@sowislo.com.pl

w tytule e-maila wpisując numer referencyjny: apl/egz/poz/2020

Wyślij e-mail

Praktyki studenckie

Kancelaria poszukuje studentów prawa III, IV lub V roku zainteresowanych odbyciem praktyk studenckich z możliwością podjęcia stałej współpracy.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego
 • nastawienia na praktyczne zdobywanie wiedzy prawniczej
 • wysokiej kultury osobistej i zdolności komunikacyjnych
 • umiejętności pracy samodzielnej i w zespole

Oferujemy:

 • możliwość praktycznego stosowania przepisów prawa z różnych dziedzin
 • pracę w dużym i doświadczonym zespole prawników
 • perspektywę dalszego rozwoju zawodowego
 • zatrudnienie oraz niezbędne narzędzia pracy

 

CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zm.)” należy kierować elektronicznie na adres:

rekrutacja@sowislo.com.pl

w tytule e-maila wpisując:

praktyki_studenckie

Wyślij e-mail

Radca prawny specjalizujący się w Prawie Cywilnym i/lub Gospodarczym

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

poszukuje do biura w Poznaniu

Radcy prawnego specjalizującego się w Prawie Cywilnym i/lub Gospodarczym

 

Zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa prawna klientów kancelarii
 • analiza zagadnień prawnych, sporządzanie opinii, udzielanie porad
 • spo­rzą­dza­nie pism pro­ce­so­wych, umów oraz in­nych do­ku­men­tów
 • iden­ty­fi­ko­wa­nie, analiza i roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów praw­nych klientów kancelarii
 • udział w spo­tka­niach z klien­ta­mi Kan­ce­la­rii
 • re­pre­zen­to­wa­nie klien­tów kan­ce­la­rii w Są­dach
 • dyżury u Klientów
 • in­ne czyn­no­ści zwią­za­ne ze świad­czo­ną po­mo­cą praw­ną.

 

Wymagania:

 • posiadanie uprawnień zawodowych radcy prawnego
 • do­świad­cze­nie w cha­rak­te­rze praw­ni­ka w dzia­le praw­nym fir­my, kan­ce­la­rii zaj­mu­ją­cej się kom­plek­so­wą ob­słu­gą przed­się­bior­ców
 • ugrun­to­wa­na wie­dza z za­kre­su pra­wa cy­wil­ne­go oraz go­spo­dar­cze­go
 • sa­mo­dziel­ność, od­po­wie­dzial­ność i pro­fe­sjo­na­lizm w po­dej­ściu do re­ali­zo­wa­nych zadań
 • biegła zna­jo­mość ję­zy­ka angielskiego, w tym prawniczego
 • czynne prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

 • pracę w zespole profesjonalistów największej kancelarii prawnej w Wielkopolsce
 • moż­li­wość wszech­stron­ne­go roz­wo­ju za­wo­do­we­go, w tym udział w szko­le­niach i kon­feren­cjach oraz moż­li­wość pu­bli­ka­cji w pra­sie bran­żo­wej i co­dzien­nej,
 • możliwość rozwoju zawodowego pod nadzorem doświadczonych prawników
 • samodzielne prowadzenie spraw
 • niezbędne narzędzia pracy
 • atrakcyjne warunki współpracy

 

Kandydatów prosimy o przesłanie CV zawierającego klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)”

 

na adres: rekrutacja@sowislo.com.pl

w temacie e-maila wpisując numer referencyjny: RP/1/2021.

 

Wyślij e-mail

Asystent doradcy podatkowego

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

zatrudni w biurze w Poznaniu osobę na stanowisko:

Asystent doradcy podatkowego  (nr ref.: asystent/dp/2021)

 

Zakres obowiązków:       

 • przygotowywanie projektów opinii oraz dokumentacji z zakresu prawa podatkowego
 • przygotowywanie projektów wniosków o interpretację prawa podatkowego i innych niezbędnych pism do organów podatkowych
 • asystowanie przy przeprowadzaniu przeglądów podatkowych u Klientów, badań typu due diligence
 • bieżące monitorowanie zmian podatkowych
 • wsparcie administracyjne działu doradztwa podatkowego
 • przygotowywanie pism w postępowaniach podatkowych

Oczekiwania:

 • praktyczna znajomość polskiego prawa podatkowego w szczególności w zakresie opodatkowania dochodów osobistych i ubezpieczeń społecznych
 • wykształcenie wyższe – preferowane prawnicze lub ekonomiczne
 • wysoka kultura osobista i rozwinięte zdolności interpersonalne
 • zainteresowanie tematyką podatkową oraz chęć rozwoju w tym obszarze
 • bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office

Oferujemy:

 • umowę o współpracy w renomowanej i największej wielkopolskiej kancelarii prawnej 
 • dalszy rozwój zawodowy w ramach wewnętrznej ścieżki kariery
 • niezbędne narzędzia pracy

CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1” należy kierować elektronicznie na adres:

 

rekrutacja@sowislo.com.pl

 

w temacie e-maila wpisując numer referencyjny: asystent/dp/2021

 

Wyślij e-mail