„Faktyczne scalenie gruntów po latach można będzie formalnie zakończyć” – artykuł radcy prawnego Agaty Wencel-Sochy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Faktyczne scalenie gruntów po latach można będzie formalnie zakończyć” – artykuł radcy prawnego Agaty Wencel-Sochy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Samorząd i Administracja” (nr 231) z dnia 30 listopada 2022 roku opublikował artykuł radcy prawnego Agaty Wencel-Sochy pt. „Faktyczne scalenie gruntów po latach można będzie formalnie zakończyć”.

W artykule mec. Wencel-Socha wskazuje, że z dniem 8 grudnia br. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2417). Ustawa ta ma określać szczególne rozwiązania związane z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów, w przypadku uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego. Nowa regulacja pozwoli na formalne zakończenie wszystkich tych postępowań scaleniowych, w których nastąpiło faktyczne scalenie gruntów, bez ostatecznego rozstrzygnięcia sądowego.

Zapraszamy do lektury!

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content