Adwokat Paulina Kozłowska i aplikant adwokacki Kamil Modrzyk wzięli udział w szkoleniu dotyczącym tymczasowego aresztowania zorganizowanym na WPiA UAM

Adwokat Paulina Kozłowska i aplikant adwokacki Kamil Modrzyk wzięli udział w szkoleniu dotyczącym tymczasowego aresztowania zorganizowanym na WPiA UAM

W dniu 29 lutego 2024 roku, w ramach projektu RELEASE „Reducing the Excessive usage of pre-trial detention via harmonisation & support to alternatives” zorganizowane zostało na WPiA UAM certyfikowane szkolenie pt. „TYMCZASOWE ARESZTOWANIE I JEGO ALTERNATYWY. Dobre praktyki stosowania środków zapobiegawczych”, w którym wzięli udział przedstawiciele Kancelarii: adw. Paulina Kozłowska oraz apl. adw. Kamil Modrzyk.

Problematyka stosowania w Polsce tymczasowego aresztowania od lat budzi kontrowersje i spotyka się z często krytyczną oceną obrońców. Podczas szkolenia zorganizowanego w Poznaniu, adw. Paulina Kozłowska oraz apl. adw. Kamil Modrzyk mieli możliwość uczestniczenia w debacie, w której brali udział praktycy – przedstawiciele trzech zawodów prawniczych: sędziowie, prokuratorzy oraz adwokaci i aplikanci adwokaccy.

Szkolenie pozwoliło na poznanie stanowisk prawników na co dzień stojących po przeciwnych stronach barykady. Zebrani rozważali zasadność utrzymywania w polskim systemie prawnym wszystkich przesłanek stosowania tymczasowego aresztowania i zastanawiali się, czy w każdej sprawie istnieją alternatywy w postaci innych, nieizolacyjnych środków zapobiegawczych.

Dzięki danym zgromadzonym przez Fundację Court Watch Polska możliwym stało się zilustrowanie skali problemów, które dotyczyły przedmiotowego zagadnienia. Tymczasowe aresztowanie jest środkiem stosowanym w postępowaniu karnym przede wszystkim dla zabezpieczenia jego prawidłowego toku. W świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i krajowych przepisów musi być ono stosowane w ostateczności, jeśli mniej dolegliwy środek nie będzie wystarczający i nie wystąpią przesłanki negatywne dla jego stosowania. Jednak faktem jest twierdzenie, że środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania jest w Polsce środkiem stosowanym często, a nazywanie go środkiem „tymczasowym” nie odzwierciedla czasu jego rzeczywistego stosowania.  

W 2022 roku sądy uwzględniły aż 87% wniosków o areszt tymczasowy, a w porównaniu do 2016 roku średnia liczba osób tymczasowo aresztowanych jest aż o 60% większa – podczas gdy ilość wykrytych przestępstw zwiększyła się jedynie o 3%. Zaskakującym jest, że poziom akceptacji wniosków prokuratorskich o zastosowanie tymczasowego aresztowania sięga w niektórych sądach aż 100%. Ponadto, kontrola instancyjna postanowień o tymczasowym aresztowaniu również wydaje się czysto iluzoryczna, gdyż w 2021 roku uwzględniono zaledwie 3,59% zażaleń złożonych na orzeczenia sądów rejonowych i zaledwie 0,05% zażaleń na orzeczenia sądów okręgowych w ww. przedmiocie.

Wydarzenie było kolejnym z cyklu szkoleń organizowanych na WPiA UAM w ramach międzynarodowych projektów, w którym nasi prawnicy wzięli udział.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content