Dla naszego Klienta-Przedsiębiorcy wygraliśmy długoletni spór podatkowy

Dla naszego Klienta-Przedsiębiorcy wygraliśmy długoletni spór podatkowy

W 2015 roku u Przedsiębiorcy pojawili się pracownicy urzędu skarbowego w celu przeprowadzenia u niego kontroli podatkowej dotyczącej podatku VAT za poszczególne miesiące 2013 roku. Kontrola zakończyła się dla niego niekorzystnymi ustaleniami. Od podatnika (który nie był wtedy reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika) zażądano zapłaty dodatkowej kwoty podatku VAT ustalonej w wyniku szacowania, kwota ta została uregulowana.

Nasz doradca podatkowy Sławomir Wiciak reprezentował Przedsiębiorcę w 6 postępowaniach podatkowych prowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, a następnie w postępowaniach sądowych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskimi. 

Postępowania podatkowe w tej sprawie zostały wszczęte w czerwcu 2016 roku. Pierwotnie organ odwoławczy, decyzją z kwietnia 2018 roku uchylił w całości 6 decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego i przekazał sprawy do ponownego rozpatrzenia. Jednak kolejne wydane w tej sprawie decyzje (tym razem podatek VAT do zapłaty został określony w znacznie niższej wysokości) zostały podtrzymane przez organ odwoławczy. Postępowania przed organami skarbowymi zakończyło się w kwietniu 2019 roku.

Kancelaria wniosła na te rozstrzygnięcia 6 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Co ciekawe, Sąd rozpatrywał te sprawy dwukrotnie wydając przy tym odmienne wyroki. Za pierwszym razem, podzielił stanowisko organów podatkowych oddalając skargi w całości. Następnie jednak na skutek złożonych przez Kancelarię skarg kasacyjnych WSA, w trybie autokontroli uchylił 6 swoich wcześniejszych orzeczeń, podzielając w całości przedstawioną w skargach argumentację naszego doradcy podatkowego. Wyrokami z grudnia 2019 roku uchylono wszystkie zaskarżone decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze i poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji, oraz zasądzono na rzecz Przedsiębiorcy zwrot kosztów postępowań sądowych.

Finał sprawy nastąpił w maju 2020 roku, kiedy urząd skarbowy wydał dla naszego Klienta decyzje stwierdzające nadpłatę podatku VAT w spornych okresach. Co za tym idzie, Przedsiębiorca po długoletnim sporze odzyskał nadpłacony podatek VAT, którego bezprawnie żądały od niego organy podatkowe.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content