Doprowadziliśmy do umorzenia postępowania nadzorczego przed RIO – sprawę w Kancelarii prowadziła radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun

Doprowadziliśmy do umorzenia postępowania nadzorczego przed RIO – sprawę w Kancelarii prowadziła radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun

Uchwałą z dnia 26 kwietnia 2023 r. Regionalna Izba Obrachunkowa umorzyła wszczęte postępowanie nadzorcze wobec uchwały Zarządu Powiatu Średzkiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

RIO nie kwestionowało samego przedmiotu uchwały, ale sposób jej podjęcia. W posiedzeniu, na którym przyjęto uchwałę, brało udział 5 członków Zarządu Powiatu, natomiast w głosowaniu wzięło udział 3 członków. Wynikało to z faktu, że Rada Powiatu Średzkiego uchwałą z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniła statut Powiatu w ten sposób, że zmniejszyła liczbę członków Zarządu z 5 do 3, jednakże nie udało jej się skutecznie odwołać dwóch „nadmiarowych” członków Zarządu. NSA wyrokiem z dnia 10 stycznia 2023 r. potwierdził, że zmiana statutu w tym zakresie była zgodna z prawem.

Po uprawomocnieniu się zmiany statutu powstała wątpliwość, czy należy podjąć czynności zmierzające do odwołania „nadmiarowych” członków Zarządu w związku z tą zmianą, mimo że ustawa o samorządzie powiatowym nie przewiduje takiego instrumentu, a każdą zmianę w składzie zarządu powiatu uzależnia bądź to od wniosku starosty, bądź radnych albo rady powiatu. Nie zawiera też przepisu regulującego automatyczne dostosowanie faktycznej liczby członków Zarządu do liczby statutowej.

Zarząd reprezentowany przez naszą Kancelarię stał na stanowisku, że wybór członków Zarządu w liczbie wynikającej ze zmienionego statutu następuje dopiero z chwilą wyboru nowego Zarządu, niezależnie od tego czy będzie to mieć miejsce po wyborach samorządowych, czy na skutek uruchomienia instrumentów prawnych przewidzianych ustawą ustrojową, np. w związku z odwołaniem Starosty i w konsekwencji całego Zarządu. RIO w całości podzieliło tę argumentację.

Przedmiotowa uchwała to pierwsze i tym samym precedensowe rozstrzygnięcie w zakresie kontroli uchwał Zarządu Powiatu podjętych w „spornym” składzie. Potwierdza, że Zarząd Powiatu Średzkiego obradował w składzie zgodnym z prawem i skutecznie mógł podjąć tak ważną dla całego powiatu uchwałę.

Sprawę w Kancelarii prowadziła i reprezentowała Zarząd Powiatu na posiedzeniu RIO w Poznaniu radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content