Druga część szkolenia w zakresie nowego Prawa Zamówień Publicznych dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu

Druga część szkolenia w zakresie nowego Prawa Zamówień Publicznych dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu

W dniu 20 maja 2021 roku radca prawny Łukasz Miatkowski przeprowadził szkolenie z prawa zamówień publicznych dla pracowników Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu.

Była to część druga szkolenia z tematyki Prawa Zamówień Publicznych w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku. Tematyka szkolenia obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych, rażąco niskiej ceny, przesłanek odrzucenia oferty, terminu związania ofertą, wykonawców występujących wspólnie oraz udostępniania zasobów przez podmioty trzecie.  

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content