Generał Marian Zacharski odzyskuje emeryturę na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

Generał Marian Zacharski odzyskuje emeryturę na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

W dniu 1 kwietnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok, na mocy którego przywrócił generałowi Marianowi Zacharskiemu prawo do emerytury w wysokości sprzed jej obniżenia, dokonanej przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA na podstawie tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”.

Sąd Okręgowy w Warszawie jednoznacznie stwierdził, że służba generała Mariana Zacharskiego w Departamencie I MSW (wywiadzie cywilnym PRL) nie miała charakteru „służby na rzecz totalitarnego państwa”. Generał Zacharski reprezentowany był w tej sprawie przez adwokata Jana Dudzika z warszawskiego biura Kancelarii. Rozprawa odbyła się w formie zdalnej, a Pan Generał uczestniczył w niej ze swojego domu poza granicami Polski.

Marian Zacharski jest legendą polskiego wywiadu oraz autorem licznych publikacji, głównie historycznych. Działalność prowadził na terenie Stanów Zjednoczonych, pozyskując dla polskiego wywiadu m. in. najnowocześniejsze amerykańskie technologie wojskowe. Po aresztowaniu przez FBI w 1981 roku, został skazany przez Sąd w Los Angeles na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W 1985 roku wszedł w skład grupy osób podlegających wymianie pomiędzy zimnowojennymi mocarstwami, która została dokonana na tzw. „moście szpiegów” Glienicke w Berlinie. Po 1990 roku pełnił najwyższe funkcje w polskim wywiadzie. W 1995 roku został awansowany na stopień generała brygady przez Prezydenta Lecha Wałęsę.

Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz Generała Zacharskiego jest kolejnym istotnym orzeczeniem w prowadzonych przez Kancelarię sprawach odwoławczych byłych funkcjonariuszy MSW od decyzji o obniżeniu wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych wydanych przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content