Kancelaria świadczyła usługi przy zawarciu umowy na Budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

Kancelaria świadczyła usługi przy zawarciu umowy na Budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

Radca Prawny Grzegorz Józefiak świadczył pomoc prawną na rzecz spółki Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. w Poznaniu w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”. Postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia około 400 mln zł netto charakteryzowało się wysokim stopniem złożoności, w jego trakcie zostało złożonych kilka odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (w tym odwołanie dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej), które zakończyły się wynikiem pozytywnym dla Zamawiającego. Ponadto ze względu na wartość zamówienia oraz fakt, iż jest ono współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podlegało obowiązkowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, która nie wykazała żadnych naruszeń ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
W zakresie świadczonej pomocy prawnej znajdowało się m.in. opracowanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej, w tym przygotowanie kompleksowej umowy obejmującej realizację inwestycji, analiza ofert oraz reprezentacja Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content