„Komu należy się dodatek ciepłowniczy” – artykuł radcy prawnego Aleksandry Urbanowskiej-Bohun w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Komu należy się dodatek ciepłowniczy” – artykuł radcy prawnego Aleksandry Urbanowskiej-Bohun w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Samorząd i Administracja” (nr 198) z dnia 12 października 2022 roku opublikował artykuł radcy prawnego Aleksandry Urbanowskiej-Bohun pt.: „Komu należy się dodatek ciepłowniczy”.

W artykule mec. Urbanowska-Bohun wskazuje, że:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą ustala się dla:

1) gospodarstw domowych;

2) wspólnot mieszkaniowych albo spółdzielni mieszkaniowych, które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;

3) podmiotów innych niż podmioty, o których mowa w pkt 2, które na mocy ustawy, są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;

4) wskazanych enumeratywnie podmiotów, w tym niektórych gminnych jednostek organizacyjnych, tzw. podmiotów wrażliwych, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia, o którym mowa w art.6 ust. 6 ustawy.

Zapraszamy do lektury!

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content