Konsekwencje przeniesienia przez ZUS odpowiedzialności tylko na niektórych członków zarządu spółki

Konsekwencje przeniesienia przez ZUS odpowiedzialności tylko na niektórych członków zarządu spółki

W wyniku wywiedzionej przez Kancelarię skargi kasacyjnej, w sprawie dotyczącej byłego członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jego odpowiedzialności za brak zapłaty przez spółkę składek na rzecz ZUS, Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na następujące  istotne kwestie. 

Na organie rentowym ciąży obowiązek wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich przeciwko wszystkim osobom mogącym ją ponosić ze względu na okres wykonywania obowiązków członka zarządu. Tym samym decyzja ZUS kończąca to postępowanie powinna rozstrzygać o odpowiedzialności wszystkich członków zarządu, którzy pełnili tę funkcję w okresie, w którym Spółka nie uregulowała swoich zobowiązań wobec ZUS. Sąd Najwyższy podkreślił, że w przypadku wszczęcia postępowania oraz wydania decyzji wyłącznie wobec niektórych członków zarządu skutkowałoby to tym, iż osoby pominięte nie ponosiłyby wówczas odpowiedzialności. Taka sytuacja jest nie tylko sprzeczna z prawem ale i niekorzystana dla tych członków zarządu, na których przeniesiona została odpowiedzialność. W sytuacji wykonania tego zobowiązania nie posiadają oni prawa do domagania się jego zwrotu w odpowiedniej części od tych członków zarządu, którzy zostali pominięci w postępowaniu przed ZUS.

W praktyce oznacza to, że członkowie zarządu, wobec których organ rentowy prowadzi postępowanie z zakresie przeniesienia odpowiedzialności powinni szczególnie zwracać uwagę na to czy obejmuje ono wszystkie mogące ponosić odpowiedzialność z tego tytułu osoby. 

Sprawę w Kancelarii prowadził adwokat Krzysztof Topolewski.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content