Korzystny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dla naszego Klienta

Korzystny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dla naszego Klienta

Krajowa Izba Odwoławcza wydała w dniu 10 czerwca 2021 roku wyrok korzystny dla naszego Klienta, oddalając wszystkie zarzuty dotyczące jego oferty zawarte w dwóch odwołaniach, wniesionych przez innych wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

Przedmiotem orzeczenia były odwołania na decyzję zamawiającego o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Klienta Kancelarii w postępowaniu na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości powyżej 60.000.000,- złotych. 

Sprawa obejmowała zarówno zagadnienia proceduralne – przedłużenie terminu związania ofertą, prawidłowość złożenia podpisu elektronicznego oraz uzupełnianie Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia (JEDZ), jak również analizę warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert dotyczących posiadania wymaganych uprawnień budowlanych oraz doświadczenia przez osobę wskazaną na funkcję kierownika budowy oraz doświadczenia nabytego w ramach konsorcjum przez jednego z jego partnerów.

Argumentacja przedstawiona przez prawników Kancelarii przekonała Krajową Izbę Odwoławczą o prawidłowości oferty złożonej przez naszego Klienta. 

W postępowaniu odwoławczym Klienta reprezentowali radca prawny Łukasz Miatkowski oraz radca prawny Łukasz Matusiak.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content