Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła prawidłowość decyzji Zamawiającego

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła prawidłowość decyzji Zamawiającego

Wyrokiem z dnia 20 września 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Wykonawcy, tym samym potwierdzając prawidłowość decyzji Zamawiającego tj. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach (SP ZOZ MSWiA) o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SPZOZ MSWiA w Kielcach może zatem podpisać z wybranym Wykonawcą umowę o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest „Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki SP ZOZ MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51 (część 4)” o wartości ponad 35 mln zł.

SPZOZ MSWiA w Kielcach w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, z sukcesem reprezentował radca prawny Wojciech Piórkowski – Dyrektor Departamentu Prawa Zamówień Publicznych, który skutecznie doprowadził do oddalenia przez Izbę wszystkich zarzutów zawartych w odwołaniu przeciwko najkorzystniejszej ofercie.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content