Mecenas Jacek Sobczak wspiera prawnie Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie w przygotowaniach do utworzenia Filii w Warszawie

Mecenas Jacek Sobczak wspiera prawnie Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie w przygotowaniach do utworzenia Filii w Warszawie

Obowiązkiem uczelni prowadzących kształcenie na kierunku pielęgniarstwo jest uzyskanie akredytacji przez właściwe instytucje krajowe. Zgodnie z art. 57 w zw. z art. 54 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022, poz. 574) oznacza to wymóg wystąpienia ze stosownym wnioskiem do Ministra Edukacji i Nauki. Wniosek ten podlega obligatoryjnemu zaopiniowaniu przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych.

W tym celu niezbędne jest przedstawienie szczegółowego programu kształcenia, jaki będzie realizowany w nowo tworzonej jednostce. Ponadto należy przedstawić kadrę dydaktyczną oraz posiadanie niezbędnej infrastruktury, w tym podmiotów leczniczych, które zadeklarują przyjęcie studentów do odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w swoich placówkach.

We wszystkich elementach wniosków: do Ministra Edukacji i Nauki oraz do Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, z ramienia Kancelarii Uczelnię z Lublina aktywnie wspierał radca prawny Jacek Sobczak.

Ponadto Kancelaria zaproponowała uzyskanie opinii Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (jako interesariusza zewnętrznego) – co do programu kształcenia oraz samego zamierzenia inwestycyjno-edukacyjnego, jakim jest Filia Uczelni w Warszawie. W efekcie tych prac Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych pozytywnie wypowiedziała się zarówno o programie kształcenia, jak też o możliwości utworzenia Filii Uczelni w Warszawie.

W dniu 16 maja 2022 r. do Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia zostały złożone wnioski o zgodę na utworzenie przez Uczelnię z Lublina studiów w Filii w Warszawie i przeprowadzenie akredytacji.

Obecnie oczekujemy wspólnie na ich rozstrzygnięcie.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content