Certyfikaty inwestycyjne FIZAN

Certyfikaty inwestycyjne FIZAN
Certyfikaty inwestycyjne FIZAN

W Kancelarii funkcjonuje wyodrębniony zespół prawników na czele z r. pr. Przemysławem Przerywaczem oraz r. pr. Małgorzatą Łobocką-Szok specjalizujących się w sporach z bankami, powstałymi na kanwie instrumentów finansowych nabytych przez klientów, w tym konsumentów.

Spory te dotyczą między innymi umów związanych z pośredniczeniem przez banki w nabywaniu przez klientów instrumentów finansowych, takich jak np. certyfikaty inwestycyjne FIZAN, czyli funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych, które to umowy przyniosły znaczne szkody finansowe wielu podmiotom. Prawnicy Kancelarii na podstawie konkretnego stanu faktycznego opracowują strategię procesową, reprezentując klientów na etapie negocjacji przedprocesowych oraz w toku postępowań sądowych. 

Kancelaria z sukcesem reprezentuje klientów, konsumentów, ale także spółkę prawa handlowego, którzy nabyli certyfikaty funduszy W Investments: Inwestycje Selektywne FIZAN, Lasy Polskie FIZAN, Inwestycje Rolne FIZAN oraz VIVANTE FIZAN i obecnie na drodze sądowej dochodzą naprawienia szkody od podmiotów prowadzących ich dystrybucję. Będąca aktualnie w toku likwidacja Funduszy W Investments nie stoi na przeszkodzie realizacji przez nich swoich uprawnień.

Certyfikaty inwestycyjne FIZAN – likwidacja

Proces likwidacji dwóch z przedmiotowych funduszy – Inwestycje Selektywne FIZAN oraz VIVANTE FIZAN – dobiega końca. W dniu 5 czerwca 2024 r. likwidator dokonał wypłaty uzyskanych z likwidacji środków na rzecz posiadaczy certyfikatów funduszy W Investments. Odpowiadają one ok. 50% środków przeznaczonych na nabycie certyfikatów funduszu Inwestycje Selektywne FIZAN oraz ok. 20% na nabycie certyfikatów funduszu VIVANTE FIZAN. Szkoda poniesiona przez posiadaczy certyfikatów wskazanych funduszy jest zatem znaczna. Mając na uwadze aktualny etap likwidacji Funduszy W Investments nie warto zwlekać z podjęciem decyzji o ewentualnym dochodzeniu roszczeń, bowiem istnieje rzeczywista szansa na odzyskanie pieniędzy zainwestowanych w certyfikaty inwestycyjne FIZAN.

Fundusze W Investments – pomoc prawna

Kancelaria prowadzi również przedprocesową oraz sądową obsługę roszczeń związanych z nabyciem przez klientów innych produktów finansowych, takich jak certyfikaty inwestycyjne AGIO Wierzytelności Plus 2 NS FIZ, tzw. weksli inwestycyjnych, czy też obligacji korporacyjnych, m.in. wobec podmiotów związanych z ich dystrybucją, takich jak Aforti Holding S.A., Optima Development Poland sp. z o.o. , Prodigo S.A., Unipark sp. z o.o., Holdestate sp. z o.o., Niegolewskich 14 sp. z o.o., czy też Gwarna Wrocław sp. z o.o.

Certyfikaty Inwestycyjne FIZAN

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content