Kredyty frankowe

Kredyty frankowe
Kredyty frankowe

W naszej Kancelarii funkcjonuje wyodrębniony zespół prawników specjalizujących się w sporach z bankami, powstałymi na gruncie umów zawieranych przez banki z klientami/konsumentami.

Spory te dotyczą zarówno umów związanych z pośredniczeniem przez banki w nabywaniu przez konsumentów instrumentów finansowych, m. in. w postaci certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych, które to umowy przyniosły realne szkody finansowe wielu konsumentom, jaki i umów kredytowych, w których wartość kredytu udzielonego w złotych polskich, była waloryzowana lub indeksowana do wartości franka szwajcarskiego, co również przyniosło realną szkodę finansową konsumentom i co stało się przedmiotem wielu postępowań przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, jak i Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Prawnicy Kancelarii występują zarówno w negocjacjach przedsądowych , jak i reprezentują Klientów w toku postępowań sądowych.

Skontaktuj się z nami

    Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

    Skip to content